Home Các số bản tin Thư chúc Tết Bính Thân (2016) của ban giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

Thư chúc Tết Bính Thân (2016) của ban giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

Email In PDF.

Kính thưa toàn thể anh, chị, em công chức, viên chức đang làm việc và đã nghỉ hưu Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa; các bạn đọc thân mến.

Một mùa xuân mới - Xuân Bính Thân - về trên mọi miền Tổ Quốc thân yêu của chúng ta. Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, thân gửi đến toàn thể các anh, chị, em đã và đang công tác trong ngành Tài nguyên và Môi trường lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!

Kính thưa các anh, chị, em,

Năm Ất Mùi 2015 đã qua đi với những thuận lợi to lớn nhưng cũng không ít khó khăn, được sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành và UBND các địa phương, Ban Giám đốc cùng toàn thể công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường đã đoàn kết, chủ động sáng tạo, phát huy nội lực, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ của Sở TNMT cũng như chỉ đạo, hỗ trợ công tác chuyên môn của ngành tại các địa phương, cụ thể là: Thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu và quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh gắn với mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về sử dụng, khai thác bảo vệ tài nguyên và môi trường; thực hiện việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở tạo bước phát triển mới về nguồn lực của ngành; thực hiện đơn giản thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo cơ chế một cửa; hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính được cập nhật chỉnh lý thường xuyên, kịp thời; xây dựng cơ quan đoàn kết, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, kịp thời thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu và quản lý TNMT trên địa bàn tỉnh.

Bước vào năm mới, tiến tới lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, Ban Giám đốc và toàn thể công chức, viên chức của Sở TNMT sẽ không ngừng phấn đấu, nỗ lực cao hơn nữa ngay từ những ngày đầu năm để thực hiện tốt nhất những mục tiêu trọng tâm của năm Bính Thân(2016) cụ thể là:

Đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 -2020 của ngành Tài nguyên và Môi trường;

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 6/12/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh và HĐND tỉnh cụ thể hóa các quy định của cơ quan Nhà nước cấp trên về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức bảo đảm năng lực thực hiện nhiệm vụ ngày càng phức tạp, nặng nề, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành, của tỉnh nhà trong tình hình mới;

Tăng cường đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác tư tưởng trong đảng viên và đội ngũ công chức, viên chức; công tác xây dựng Đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ tiêu biểu, các tổ chức Đoàn thể vững mạnh, xuất sắc.

Kính thưa toàn thể anh, chị, em.

Thời khắc giao thừa thiêng liêng đón chào xuân mới, xuân Bính Thân (2016) sắp tới, Ban Giám đốc Sở, trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự hợp tác có hiệu quả của các sở ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, sự nỗ lực và cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đối với sự phát triển đi lên của ngành Tài nguyên và Môi trường trong năm qua.

Với truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo trong công tác của đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường, tin tưởng rằng trong năm mới Bính thân (2016) chúng ta sẽ đạt được những bước phát triển mới toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao phó.

Một lần nữa, kính chúc các anh, chị, em, quý bạn đọc thân mến năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Chào thân ái!

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa