Home Các số bản tin Xây dựng cảng chuyên dùng của nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn Khu Công nghiệp Ninh Thủy – thị xã Ninh Hòa

Xây dựng cảng chuyên dùng của nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn Khu Công nghiệp Ninh Thủy – thị xã Ninh Hòa

Email In PDF.

Theo Công  văn số 670/KKT-QHXD ngày 21/10/2015 của BQL Khu kinh tế Vân Phong về việc khảo sát và góp ý kiến xây dựng cảng chuyên dùng của Nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn tại Khu Công nghiệp Ninh Thủy, Ninh Hòa.

Ngày 25/11/2015 Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 2900/STNMT-CCQLĐĐ về việc góp ý thực hiện xây dựng cảng chuyên dùng tại Khu Công nghiệp Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa do Công ty TNHH Long Sơn làm chủ đầu tư, nội dung cụ thể như sau:

1.Đối với Diện tích xây dựng Nhà máy đóng bao gồm:

-  Diện tích sử dụng đất: 03 ha;

-  Vị trí, ranh giới khu đất: Hiện nằm trong ranh giới Khu Công nghiệp Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa do Công Ty TNHH Hoàn Cầu Vân Phong làm chủ đầu tư. Do vậy, Ban QL Khu kinh tế Vân Phong đôn đốc đơn vị chủ đầu tư sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng để bàn giao cho Công ty TNHH Long Sơn được thuê theo quy định.

2. Đối với diện tích xây dựng cầu cảng chuyên dùng:

-         Vị trí, ranh giới khu vực dự kiến xây dựng cầu cảng: theo Sơ đồ vị trí đã quy định.

- Diện tích(DT) dự kiến xây dựng cảng chuyên dùng(DT phần cầu tàu và vùng nước neo đậu tàu thuyền): 5,114ha.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng cảng để phục vụ cho công tác vận chuyển xi măng từ tàu biển đến Nhà máy.

Qua 2 nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy ở phần diện tích xây dựng cầu cảng, tại khu vực này đang tồn tại cầu cảng của Trạm phân phối xi măng Nghi Sơn và kế hoạch mở rộng bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong. Vì vậy, Ban QL Khu kinh tế Vân Phong sớm nghiên cứu việc xây dựng cảng dùng chung cho các dự án đầu tư tại khu vực này nhằm tránh gây tác động, ảnh hưởng xấu đến môi trường biển.

Thanh Tùng

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa