Home Các số bản tin Những kết quả trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và quản lý các quỹ đất của tỉnh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Những kết quả trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và quản lý các quỹ đất của tỉnh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Email In PDF.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa(gọi tắt là Trung tâm), đã tích cực triển khai các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, kết quả cụ thể như sau:

A. Thực hiện nhiệm vụ 2015:

1.Công tác thu nộp ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất

Về đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện 06 đợt. Cụ thể: Bán đấu giá được 83 lô/101 , số tiền bán đấu giá QSD đất thu được đến ngày 30/11/2015 là: 123,281 tỷ đồng/120 tỷ đồng đạt 102,7% kế hoạch giao.

2.Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và quản lý quỹ đất

-  Khu dân cư Đường Đệ: Trung tâm đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 03 trường hợp trong tháng 10/2015; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hạng mục mương thoát lũ – giai đoạn 2 và bàn giao đất để thi công dự án.

- Công trình tuyến đường số 14 (khu dân cư Đường Đệ ra đến đường Phạm Văn Đồng): Cưỡng chế thu hồi đất đối với 03 trường hợp không bàn giao mặt bằng thực hiện dự án trong tháng 9/2015. Hiện nay còn lại 01 hộ chưa bàn giao mặt bằng do vướng mắc trong việc giải quyết chính sách do vị trí thu hồi nằm trên ranh giới của 03 dự án. UBND Thành phố Nha trang đã chỉ đạo xử lý dứt điểm, dự kiến thực hiện xong trước cuối tháng 12/2015.

- Khu tái định cư Hòn Rớ 2: Đã hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án khu tái định cư, đã vận động 06 hộ bàn giao một phần đất để thi công mà không phải tổ chức cưỡng chế (kế hoạch cưỡng chế trong tháng 11/2015) và UBND Thành phố Nha trang cho gia hạn trả mặt bằng đến 30/4/2016. Tiếp tục rà soát thủ tục để tổ chức cưỡng chế các trường hợp còn lại (10 hộ).

Các dự án dịch vụ

Trung tâm thực hiện 22 hợp đồng dịch vụ với các chủ đầu tư với tổng giá trị ước tính 4 tỷ đồng. Đã thực hiện xong 04 hợp đồng, còn lại 18 hợp đồng đang thực hiện. Thực hiện đã thu ( kể cả tạm ứng) là 1,4 tỷ đồng.

Các hợp đồng thực hiện xong chủ yếu không vướng giá đất cụ thể (không bồi thường đất), các trường hợp còn lại hiện nay chỉ có dự án phát triển đảo Hòn Tre đã được phê duyệt giá cụ thể, các hợp đồng còn lại đang triển khai kiểm kê khối lượng, xác minh nguồn gốc đất và chờ giá đất cụ thể phê duyệt để lập phương án bồi thường.

Về Công tác quản lý quỹ đất : Thường xuyên quản lý và kiểm tra và bảo vệ các khu đất: Bao gồm Trạm xá Trường Sỹ quan Thông tin; đơn vị Phòng không - Không quân và Vùng 4 Hải quân bàn giao;

Ở huyện Cam Lâm có khu đất tại thôn Cửu Lợi, xã Cam Hòa;

Thành phố Cam Ranh -Khu đất 115 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Lợi;

Riêng TP Nha trang - 105 Tô Hiệu, số 7B Phạm Phú Thứ, Phường Vĩnh nguyên, TP Nha trang, các lô đất nhỏ lẻ dọc đường 23/10; các ô số 1,2,4,8,11 khu đô thị mới Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, Tp Nha trang; khu đất dự phòng khu dân cư Bắc Vĩnh Hải; các lô đất nhỏ lẻ khu dân cư Đường Đệ, Phường Vĩnh Hòa.

3.Công tác quản lý dự án

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện năm 2015 là 13,247 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ yếu tập trung cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án khu dân cư Đường Đệ, Hòn Rớ II và tuyến đường nối đường số 14 nối Phạm Văn Đồng. Kết quả thực hiện:

ĐVT: tỷ đồng

STT

Tên dự án đấu tư

KH 2015 (đã điều chỉnh)

Thực hiện năm 2015

Tỷ lệ %

1

CSHT KDC Đường Đệ

10

10

100

2

Tuyến đường nối từ Điên Biên phủ đến đường Phạm Văn Đồng

0,145

0,145

 

100

 

3

Bồi thường GPMB Hòn Rớ II

3

3

100

4

Hạ tầng kỹ thuật KDC 2 bên đường đầu cầu Bình Tân

0,102

0,102

100

TỔNG CỘNG

13,247

13,247

- Hạng mục hạ cốt nền Khu biệt thự Đường đệ: Đã tổ chức thi công và xử lý khối lượng phát sinh so với giá trúng thầu.

chức thẩm định xin chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư Công, đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa theo ý kiến các ngành và trình lại thẩm định.

- Công trình tuyến đường số 14 (khu dân cư Đường Đệ ra đến đường Phạm Văn Đồng): di dời hệ thống cấp điện, nước hiện trạng và tiếp tục tổ chức thi công hạng mục đường giao thông và thoát nước mưa. Đang chờ phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh.

Đang hoàn chỉnh thủ tục theo quy định của chế độ đầu tư XDCB để bàn giao các hạng mục hoàn thành dự án Đường Đệ cho đơn vị tiếp quản, quản lý vận hành để Sở Tài chính thẩm tra, quyết toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4 . Công tác đo đạc

STT

Tên công trình

Tiến độ thực hiện

 

Công trình đã thực hiện

 

01

Cắm mốc phân lô tái định cư Hòn Rớ II

100%

02

Khu dân cư Đường Đệ, khu đô thị Vĩnh Hòa, Bắc Vĩnh Hải

//

03

Cục quản lý đường bộ 3

//

04

Khu giải trí câu cá sinh thái Ngư Trang Thôn

//

05

Trụ sở Công ty quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa

//

06

Khách sạn 4 sao – Công ty Nha trang Bay

//

07

Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa

//

08

Công ty Gia Võ

//

09

Trích đo hồ sơ kỹ thuật đấu giá đất các lô 33,35,37,37 Đường Đệ

//

10

Bản vẽ hoàn công các lô đấu giá đất

//

11

Tham gia cưỡng chế dự án Bắc Hòn Ông

//

12

Kết hợp tham gia xác định vị trí các lô đất cần khai thác quỹ đất

//

13

Kết hợp xác định ranh giới chồng lấn dự án mương thoát lũ

//

14

Tái tổ hợp khách sạn Đỉnh Vàng 28 E Trần Phú

//

15

Đồn Biên Phòng 364

//

16

03 hộ gia đình cá nhân

//

 

Công trình đang thực hiện

//

01

Dự án Green Hill Vilas

90%

B. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016:

1.  Công tác đấu giá quyền sử dụng đất:

ĐVT: tỷ đồng

STT

Khu vực

Tổng giá trị QSD đất (theo giá khởi điểm )

Kế hoạch thu 2016

1

Khu Biệt thự Đường Đệ

14,3

14

2

Khu đô thị mới Vĩnh Hòa

12,7

12

3

Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải

6,3

6

4

Khu vực nhỏ lẻ hiện có

20

18

5

Khu vực nhỏ lẻ khác

50

50

Tổng cộng

103,3

100

Dự kiến năm 2016 tổng quỹ đất bán đấu giá quyền sử dụng đất ước thu khoảng 100 tỷ đồng( hiện có: 53,3 tỷ đồng).

2. Công tác quản lý gồm các dự án sau:

* Dự án Đường Đệ 

* Dự án đường 14 nối Phạm Văn Đồng

* Dự án xử lý nước thấm qua đáy mương thoát lũ

3. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án trọng điểm của tỉnh được giao, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công việc. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ, luôn nhắc nhở cán bộ chuyên môn thực hiện đúng theo các qui định hiện hành để tránh xảy ra hiện tượng khiếu kiện đông người, làm nảy sinh tình hình phức tạp tại địa phương; Chủ động đàm phán, ký kết các hợp đồng dịch vụ theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tạo việc làm và tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức trong đơn vị.

4.  Công tác quản lý và phát triển quỹ đất

Việc quản lý quỹ đất đã thu hồi nhưng chưa sử dụng, chưa giao cho nhà đầu tư phải được thực hiện quản lý theo hồ sơ riêng; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với lực lượng bảo vệ các khu đất, tránh để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tái chiếm; Kịp thời bàn giao quỹ đất đang quản lý cho người sử dụng đất theo quyết định của cấp có thẩm quyền; bàn giao quỹ đất tái định cư đã có đầy đủ cơ sở hạ tầng cho cơ quan có thẩm quyền để thực hiện giao đất tái định cư theo quy định của pháp luật; Khảo sát thực địa, tìm địa điểm, xây dựng phương án phát triển quỹ đất khoảng 04 điểm đầu tư (02 ở Nha trang, 01 ở Diên Khánh, 01 ở Cam Lâm); Tiếp tục nghiên cứu phương án và thực hiện tạo quỹ đất phục vụ bán đấu giá và quỹ đất tái định cư: Khoảng 2.500 đến 3.000 lô trên địa bàn thành phố Nha trang và các huyện trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Tiến Lưu - Trung tâm PTQĐ

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa