Home các số BT Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức học tập chuyên đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh - Là đạo đức, là văn minh"

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức học tập chuyên đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh - Là đạo đức, là văn minh"

Thực hiện kế hoạch 42 – KH/ĐUK ngày 5/02/2010 của Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng uỷ khối cơ quan Dân chính Đảng, ngày 11/3/2010, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức học tập trung chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh – là đạo đức, là văn minh” cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức của các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sỏ.
Tại buổi học tập này, đồng chí Phạm Hồng Thái, Uỷ viên ban thường vụ Đảng uỷ khối cơ quan Dân chính Đảng, Trưởng ban tổ chức khối cơ quan Dân chính Đảng đã giới thiệu ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay.

Ngay sau khi học tập chuyên đề, các đơn vị, phòng ban trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng chương trình hàng động của phòng, của đơn vị; riêng cá nhân thì viết thu hoạch và đăng ký hành động gắn với 7 nội dung phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức theo Qui định 74-QĐ/BCĐ ngày 7/8/2009 của Ban chỉ đạo tỉnh uỷ.

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa