Home Các số bản tin Một số nhận xét, đánh giá về chất lượng môi trường nước biển ở khu vực Bắc Vịnh Cam Ranh đầu tháng 11/2015

Một số nhận xét, đánh giá về chất lượng môi trường nước biển ở khu vực Bắc Vịnh Cam Ranh đầu tháng 11/2015

Email In PDF.

Giám sát lấy mẫu nước biển.

Ngày 6/11/2015, sau khi nhận được phản ánh của UBND thành phố Cam Ranh về tình trạng có nhiều hộ nuôi cá bị chết, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) phối hợp với Phòng TNMT thành phố Cam Ranh, UBND phường Cam Phúc Bắc cùng với đại diện người dân tổ dân phố Hòa Do 5A tiến hành khảo sát và lấy mẫu đánh giá chất lượng môi trường nước tại vùng nước giữa Cam Phúc Bắc và Vùng 4 Hải quân, kết quả như sau:

Tại thời điểm lấy mẫu triều xuống kiệt nhất, mực nước thấp nhất trong ngày (0,8m) theo lịch thủy triều Trường Sa. Thời tiết quang mây, nắng, gió nhẹ, không mưa, có 4 tàu nạo vét đang neo đậu trong vùng nước quân sự, trong đó có 02 tàu gàu ngoạm (xáng cạp) đang hoạt động nạo vét, 01 đang tạm dừng; 01 tàu hút bụng đang hoạt động nạo vét.

Trước thời điểm khảo sát lấy mẫu, thời tiết tại thành phố Cam Ranh liên tục có mưa theo số liệu quan trắc của Trạm khí tượng Cam Ranh lượng mưa đo được trong các ngày 01/11: 18,0 mm, ngày 02/11: 52,7mm, ngày 03/11: 160,4 mm, ngày 04/11: 28mm, ngày 05/11: 10,9mm, ngày 06/11: 3,1mm.

Các vị trí lấy mẫu nước được bố trí như sau:


Các vị trí lấy mẫu nước.

- Mẫu 1: sát mép bờ phía tây Vịnh Cam Ranh, khu vực neo đậu tàu thuyền của ngư dân thôn Hòa Do 5A.

- Mẫu 2: Phía bên ngoài bè nuôi cá của ông Lê Hoài Tâm, ông Đặng Quốc Sử, ông Nguyễn Ngọc Sơn, điểm này lấy 03 mẫu: tầng mặt, tầng giữa và tầng đáy (đây là khu vực phát hiện thủy sản bị chết).

- Mẫu 3: giữa khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân và khu vực Công ty CP đầu tư Cái Mép đang nạo vét, vị trí này lấy 02 mẫu: tầng mặt và tầng đáy.

- Mẫu 4: gần các tàu đang hoạt động nạo vét cát của Công ty CP đầu tư Cái Mép.

- Mẫu 5: Tại phao số 10 của Vùng 4 Hải quân dùng để phân định ranh giới vùng nước quân sự và dân sự, vị trí này lấy 02 mẫu: tầng mặt và tầng đáy.

Thông số phân tích mẫu: pH, DO, COD, TSS, amoni, dầu mỡ khoáng, sunfua, Coliform, độ đục, độ mặn.

Kết quả phân tích chất lượng mẫu nước biển:

Nhu cầu ô xy hóa học (COD) có giá trị từ 15 mg/l - 22 mg/l, tất cả các điểm đo ngày 6/11/2015 tăng cao đột ngột, trong khi các số liệu quan trắc trước đây vào từ tháng 4-9/2015 đều vượt quy chuẩn cho phép nhưng chỉ ở mức 8 mg/l – 11 mg/l.

Ô xy hòa tan (DO) có giá trị từ 4,6 – 6,3, hầu hết ở các vị trí đều cho kết quả nằm trong giới hạn cho phép đối với vùng nước nuôi trồng thủy sản (QCVN 10:2008/BTNMT).

Độ mặn: dao động từ 20,6‰ – 29,8‰, riêng tầng mặt có độ mặn rất thấp, từ khoảng 20,6‰ – 24,7‰. Độ mặn giảm nhiều so với số liệu trong các tháng mùa khô (từ tháng 4 -10/2015) ở khu vực kiểm tra từ 34,2‰ – 35,1‰.

Chất rắn lơ lửng (TSS): tại vị trí gần các tàu đang hoạt động nạo vét (Mẫu số 4) có giá trị đo được là 57 mg/l vượt quy chuẩn 1,1 lần, còn lại tất cả các điểm đo đều đạt quy chuẩn với giá trị từ 5 mg/l -18 mg/l.

Hàm lượng Amoni có giá trị từ 0,07 mg/l – 0,54 mg/l, giá trị Amoni tầng mặt, tầng giữa tại các điểm giám sát gần bờ (Mẫu 1), khu vực nuôi trồng thủy sản (Mẫu 2), giữa dòng (Mẫu 3) đều cho giá trị vượt quy chuẩn, đặc biệt tầng nước giữa tại khu vực lồng bè nuôi cá của người dân (Mẫu 2) cho giá trị vượt quy chuẩn đến 4 lần, trong khi đó tại khu vực nạo vét cát (Mẫu 4), giá trị Amoni thấp, đạt quy chuẩn cho phép.

Dầu mỡ khoáng có gía trị dao động từ 0,22 mg/l - 0,28 mg/l cho thấy các điểm lấy mẫu đều vượt cao so với quy chuẩn quy định.

Coliform hầu hết các mẫu nước ở tầng nước mặt đều đạt và xấp xĩ với quy chuẩn cho phép, kể cả vị trí tại lồng bè nuôi thủy sản và khu vực nạo vét. Riêng tầng giữa và tầng đáy tại các khu vực nêu trên Coliform vượt so với quy chuẩn khá cao từ 1200 MPN/100ml – 3.200 MPN/100ml, riêng điểm ven bờ phía Tây (gần bến cá của thôn Hòa Do 5A đạt tới 4800 MPN/100ml (QCVN 10:2008: 1.000 MPN/100ml). Trong khi các đợt giám sát trước đây Coliform ở khu vực này có giá trị lớn nhất chỉ ở mức 930 MPN/100ml, nhiều đợt giám sát không phát hiện thấy Coliform (tháng 4, 5, một số mẫu ngày 20/5, ngày 01/7).

Một số nhận xét, đánh giá ban đầu:

Nước biển các vị trí lấy mẫu ngày 06/11/2015 của khu vực kiểm tra có mức độ ô nhiễm tăng mạnh, thể hiện ở các thông số như: Nhu cầu oxy hóa học (COD) tăng đột biến (vượt chuẩn 5-7,3 lần) trong khi đó vào tháng 4, tháng 5 và tháng 7/2015 chỉ vượt quy chuẩn ở mức 2- 3 lần. Ô nhiễm vi sinh (Coliform) cao phát hiện ở khu vực ven bờ phía tây và khu vực tập trung nhiều lồng, bè nuôi trồng thủy sản. Hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước (TSS) vượt quy chuẩn cho phép ngay tại vị trí nạo vét cát, trong khi ở các vị trí khác đều nằm trong giới hạn cho phép. Ô nhiễm dinh dưỡng nước biển trong khu vực kiểm tra có biểu hiện tăng cao, vượt quy chuẩn cho phép thể hiện thông qua hàm lượng Amoni (cao nhất là tầng nước mặt tại vị trí giữa Đầm đến khu vực nuôi trồng thủy sản và ven bờ phía Tây, thấp nhất là tại khu vực nạo vét cát. Độ mặn nước biển trong khu vực kiểm tra giảm rất mạnh, từ 34‰ (thời điểm tháng 5, 7/2015) xuống còn 20,6‰ – 24,7‰ (ngày 06/11/2015), tại tầng đáy cao nhất chỉ đạt 29,8‰.

Như vậy, do có mưa liên tục trong nhiều ngày (từ ngày 01 – 05/11/2015) làm cho nước biển ở khu vực nuôi trồng thủy sản trong khu vực kiểm tra có độ mặn giảm mạnh; Hàm lượng các chất ô nhiễm như COD, Amoni, Coliform tăng cao, vượt quy chuẩn cho phép ở tất cả các vị trí kiểm tra nhưng mức độ ô nhiễm nặng nhất ở ven bờ phía Tây khu vực kiểm tra. Các nguyên nhân nêu trên đã ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản của người dân trong khu vực kiểm tra. Khu vực đang nạo vét của Công ty CP Cái Mép có hàm lượng chất rắn lơ lửng tăng cao, trong khi các khu vực khác không có biến động lớn.

Bùi Minh Sơn

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 17 Tháng 6 2016 15:13 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa