Home Các số bản tin Công tác BVMT của Công ty TNHH MTV Hải Đăng Phát và cơ sở mua bán – sản xuất, chế biến phụ phẩm hải sản của ông Nguyễn Chí Nam

Công tác BVMT của Công ty TNHH MTV Hải Đăng Phát và cơ sở mua bán – sản xuất, chế biến phụ phẩm hải sản của ông Nguyễn Chí Nam

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 775/TB-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 Kết luận của UBND tỉnh vể đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng các Cụm Công nghiệp Trảng É (trong đó có nội dung yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND huyện Cam lâm kiểm tra Cơ sở mua bán – sản xuất, chế biến phụ phẩm hải sản của Ông Nguyễn Chí Nam và Công ty TNHH MTV Hải Đăng Phát). Ngày 06/01/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã phối hợp với UBND huyện Cam Lâm, UBND xã Suối Cát  kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại Cơ sở mua bán – sản xuất, chế biến phụ phẩm hải sản của Ông Nguyễn Chí Nam và Công ty TNHH MTV Hải Đăng Phát. Kết quả kiểm tra như sau:

1. Đối với Cơ sở mua bán – sản xuất, chế biến phụ phẩm hải sản của Ông Nguyễn Chí Nam (chủ cơ sở):

- Cơ sở bắt đầu hoạt động từ năm 2004 với ngành nghề sản xuất chế biến chitin từ nguyên liệu vỏ đầu tôm (theo quy trình chuyển giao của Trường Đại học Nha Trang); Năm 2010, cơ sở đã thêm hoạt động sản xuất bột cá bằng phương pháp hấp. Trong quá trình hoạt động cơ sở đã được cấp các hồ sơ môi trường, sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép đăng ký kinh doanh (phụ lục kèm theo công văn). Năm 2015, cơ sở đã ngừng sản xuất chitin, chuyển đổi công nghệ sản xuất bột cá, tôm bằng phương pháp hấp sang sấy khô nguyên liệu với công suất thiết kế 450 tấn sản phẩm/năm. Hoạt động sản xuất tập trung từ tháng 04 đến tháng 10 hàng năm.

- Theo ý kiến của UBND huyện Cam Lâm, hiện tại, đất của cơ sở phù hợp với đất sản xuất kinh doanh, chủ cơ sở đã làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất nộp tại UBND huyện Cam Lâm;

Vào thời điểm kiểm tra (ngày 06/01/2016), cơ sở đã ngưng hoàn toàn công nghệ sản xuất chế biến chitin và sản xuất bột cá bằng phương pháp hấp. Hệ thống sản xuất bột cá, tôm bằng phương pháp sấy khô theo quy trình khép kín hoạt động bình thường, có mùi bột cá sấy khô trong khu vực sản xuất.

- Chủ cơ sở có bố trí kho lưu trữ chất thải nguy hại nhưng lưu trữ chưa đúng quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

- Nước xả đáy lò hơi có chứa than và tro, chủ cơ sở thu gom vào bể chứa, sau đó xả trực tiếp ra khu đất của chủ cơ sở.

- Sở TNMT đã lấy 01 mẫu khí thải tại tâm ống khói lò hơi (sau hệ thống xử lý bụi và xử lý mùi của quy trình công nghệ) và 01 mẫu không khí xung quanh (cách cơ sở 50 mét về phía Đông).

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở thực hiện các yêu cầu sau:

- Lưu trữ chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Báo cáo chất thải nguy hại định kỳ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi và kiểm tra.

- Thu gom nước xả đáy lò hơi, không được xả trực tiếp ra ngoài môi trường.

- Báo cáo bằng văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thay đổi quy trình công nghệ sản xuất và khắc phục các tồn tại theo yêu cầu của đoàn kiểm tra để có cơ sở đề xuất UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh (yêu cầu xây dựng hệ thống xử lý nước thải đến ngày 31/12/2016).

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường theo Đề án BVMT đơn giản đã được đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Sở TNMT sẽ phối hợp với UBND huyện Cam Lâm kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong mùa sản xuất cao điểm từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm.

2. Đối với Công ty TNHH MTV Hải Đăng Phát:

- Công ty TNHH MTV Hải Đăng Phát (Công ty) được UBND huyện Cam Lâm chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường cho Dự án "Xây dựng xưởng nước mắm 999 Nha Trang" tại Thông báo số 207/TB-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 (công suất: 90 tấn/năm). Hiện tại, Công ty có 24 hồ chứa (12 hồ dùng để chứa nước mắm và 12 hồ dùng để muối cá mới), mỗi hồ chứa 8 tấn cá tươi. Công suất sản xuất trung bình 1 năm khoảng 240 tấn/năm.

Vào thời điểm tra (ngày 06/01/2016) các hồ đều chứa nước mắm đã thành phẩm, Công ty báo cáo đã không nhập cá tươi từ cuối năm 2013 đến đầu năm 2016. Cơ sở có mùi mắm đã thành phẩm.

- Đoàn kiểm tra lấy 01 mẫu không khí xung quanh (cách Công ty 50 m về phía Đông theo hướng gió).

Sau khi đối chiếu với Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT thì tất cả các thông số phân tích đều đạt quy chuẩn cho phép.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty thực hiện các yêu cầu sau:

- Báo cáo bằng văn bản những nội dung thay đổi so với bản Cam kết Bảo vệ môi trường đã được UBND huyện Cam Lâm đăng ký ngày 22 tháng 6 năm 2012.

- Thực hiện giám sát môi trường theo hồ sơ môi trường đã đăng ký tại UBND huyện Cam Lâm.

Phương Giang

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa