Home Các số bản tin Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nạo vét, khơi thông luồng lạch kết hợp thu hồi sản phẩm cát nhiểm mặn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nạo vét, khơi thông luồng lạch kết hợp thu hồi sản phẩm cát nhiểm mặn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Email In PDF.

Ngày 27/12/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND về quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, về công tác quản lý nhà nước hoạt động nạo vét, khơi thông luồng lạch, bến cảng kết hợp thu hồi sản phẩm cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được quy định rõ:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh việc thực hiện đăng ký khối lượng nạo vét và thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền thu hồi khoáng sản của tổ chức, cá nhân khi thu hồi, vận chuyển khoáng sản từ các dự án nạo vét luồng lạch;

+ Sở Giao thông vận tải hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (đối với khu vực nằm trong Khu kinh tế Vân Phong) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án nạo vét luồng lạch, thu hồi cát nhiễm mặn thuộc thẩm quyền theo quy định.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 07 dự án nạo vét, thu hồi cát nhiễm mặn để xuất khẩu đã được phê duyệt. Đến nay, chỉ có 03 dự án đã tiến hành nạo vét, gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép và Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Môi trường Xanh. Các đơn vị đã thực hiện đăng ký khối lượng nạo vét; kê khai tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Các dự án nạo vét thu hồi cát nhiễm mặn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không sử dụng bến bãi; sử dụng phương án nạo vét bằng tàu hút bụng và xáng cạp, múc cát lên xà lan, sản phẩm nạo vét là cát nhiễm mặn được trung chuyển lên lên tàu, vận chuyển đi xuất khẩu.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có 04 đơn vị đã thực hiện kê khai hồ sơ tính tiền cấp quyền thu hồi cát nhiễm mặn, gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác khoáng sản Sài Gòn - Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép và Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Môi trường Xanh.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền 9,5445 tỷ đồng. Do hiện nay, các đơn vị đã tạm dừng hoạt động nạo vét nên các đơn vị chưa thực hiện nộp tiền cấp quyền theo thông báo của Cục thuế tỉnh; đề nghị được gia hạn nộp tiền cấp quyền cho đến khi được tiếp tục hoạt động nạo vét.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và các đơn vị liên quan thường xuyên giám sát hoạt động nạo vét, khơi thông luồng trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng khai thác cát trái phép, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế - xã hội khác. Các đơn vị trước khi thi công nạo vét phải lập kế hoạch thi công chi tiết, đăng ký khối lượng nạo vét; lập phương án bồi thường, hỗ trợ di dời lồng bè cá của những hộ dân nuôi trồng thủy sản có ảnh hưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện đề bù theo quy định; thực hiện bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; nạo vét theo đúng thiết kế.

Trong năm 2015, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành 02 đợt kiểm tra việc bảo vệ môi trường trong hoạt động nạo vét; 03 đợt lấy mẫu để phân tích, giám sát môi trường để trả lời đơn khiếu nại của một số hộ dân tại Tổ dân phố Hòa Do 5A Phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh phản ánh Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép và Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển Môi trường Xanh nạo vét cát ngoài khu vực được cấp phép, gây ảnh nghiêm trọng đến môi trường sống, phá vỡ cân bằng sinh thái Vịnh Cam Ranh và ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản của các hộ dân trong việc đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

Qua kiểm tra thực địa các khu vực nạo vét, lấy mẫu phân tích, giám sát chất lượng nước khu vực nạo vét và theo dõi của chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng, cho thấy: các đơn vị đã thực hiện nạo vét trong khu vực đã được cấp phép, thực hiện giám sát môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và yêu cầu của UBND tỉnh Khánh Hòa; nạo vét theo đúng thiết kế.

Thống kê các dự án nạo vét

TT

Địa  điểm khu vực nạo vét

Đơn vị thực hiện/địa chỉ

VB và cơ quan phê duyệt

VB cho phép thu hồi (Số, ngày, CS, thời hạn)1

Xã Vạn Thọ, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh

Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn/ Thôn Phúc Lập, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

CV số 6108/UBND-KT ngày 25/10/2013 và 351/UBND-KT ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh

CV số 6108/UBND-KT ngày 25/10/2013 và 351/UBND-KT ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh.

- DT: 1.213,48 ha;

- CS: 45.592.879,94  m3/9,5 năm;

- Thời hạn: đến hết năm 2022.

 

2

Vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh

Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát/ 238 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Thuận Phát, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh

QĐ số 996/QĐ-CHHVN ngày 18/10/2013 của Cục Hàng hải Việt Nam

 

CV số 7057/ UBND-KT ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh.

- DT: 3.167ha;

- CS: 41.569.413 m3/4 năm.

- Thời hạn: 04 năm.

Ngày 11/12/2015, UBND tỉnh có CV số 8460/UBND-KT chưa cho triển khai  nạo vét tại khu vực này.

 

3

Hạ lưu cầu Bình Tân đến biển, thành phố Nha Trang

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác khoáng sản Sài Gòn - Hà Nội/ 38G ngõ 44, phố Hòa Mã, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

1232/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh

1232/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh.

- DT: 80,6ha;

- CS: 2.862.532 m3/năm (đổ thải 632.532 m3 và cát XK 2.230.000 m3);

- Thời hạn: 01 năm kể từ ngày thi công

 

4

Đầm Thủy Triều, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm

Công ty cổ phần Đất Mới và Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101/10 Hoàng Diệu, thành phố Nha Trang

QĐ số 3076/QĐ-UBND ngày 03/12/2013 của UBND tỉnh

QĐ số 3076/QĐ-UBND ngày 03/12/2013 của UBND tỉnh.

- DT: 40,65 ha;

- CS: 2.640.000 m3/năm;

- Thời han: 01 năm.

 

5

Vịnh Cam Ranh

Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát// 238 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Thuận Phát, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh

Công văn số 1384/CHHVN-KHTC của Cục Hàng ngày 14/5/2013 hải Việt Nam

Công văn số 8069/UBND-KT ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh

 

6

Vùng 4 Quân chủng Hải quân

Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép/ 147 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 1970/QĐ-BTL ngày 04/3/2014 của Bộ Tư lệnh Hải quân

Quyết định số 1970/QĐ-BTL ngày 04/3/2014 của Bộ Tư lệnh Hải quân.

- DT: 181,8 ha;

- CS: 14.020.481 m3/5 năm;

- Thời han: 05 năm.

 

7

Đầm Thủy Triều

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Môi trường Xanh/6 Dã Tượng, Phường Phước Long, Thành Phố Nha Trang

Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh

Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh.

- DT: 40,65 ha;

- CS: 3.601.802 m3;

- Thời hạn: 01 năm kể từ ngày thi công

 

Những kết quả đạt được trong thời gian qua

- Các dự án nạo vét sẽ đảm bảo an toàn cho tàu ra vào cảng vận chuyển hàng hóa, tại khu neo đậu, tránh bão; đảm bảo các nhiệm vụ, mục tiêu an ninh - quốc phòng.

- Thu được nguồn ngân sách cho nhà nước: năm 2014, 2015 đã thu ngân sách nước từ hoạt động nạo vét, thu hồi cát nhiễm mặn xuất khẩu với tổng số tiền là 11.850.209.328 đồng.

Một số tồn tại và bất cập

- Một số chủ đầu tư, đơn vị thi công chưa chấp hành nghiêm, chấp hành đầy đủ các quy định, trình tự triển khai dự án (chưa công bố niêm yết công khai, chưa xây dựng, thông báo kế hoạch triển chi tiết, cắm mốc không đầy đủ, quy trình thực hiện hỗ trợ, bồi thường cho dân trước khi tiến hành nạo vét chưa thực hiện đúng trình tự).

- Các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án chưa quan tâm bố trí lực lượng (bộ phân) theo dõi, giám sát, kiểm tra trước, trong và sau khi chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án để kịp thời chấn chỉnh.

- Việc đánh giá tác động môi trường đã thực hiện theo quy định của pháp luật, tuy nhiên, việc dự báo khả năng ảnh hưởng của các dự án nạo vét đến các đối tượng bị ảnh hưởng chưa sâu sát.

- Việc công khai thông tin dự án, tuyên truyền, vận động thực hiện chưa tốt dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện đông người, tạo ra điểm nóng gây mất trật tự an toàn xã hội; một số hộ dân gây khó khăn, cản trở không hợp tác thực hiện kê khai, nhận hỗ trợ, bồi thường, di dời lòng bè.

- Các chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện kế hoạch nạo vét không đúng cam kết về tiến độ, không chủ động trong kế hoạch nạo vét, phụ thuộc vào yếu tố khách hàng nhập khẩu, thời tiết,...

Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên

- Do nôn nóng triển khai dự án để kịp tiến độ, các chủ đầu tư, đơn vị thi công tự thỏa thuận đền bù, hỗ trợ trực tiếp với dân, không theo đúng quy trình, trình tự về việc lập, phê duyệt, niêm yết, chi trả hỗ trợ đền bù theo quy định của nhà nước.

- Chủ đầu tư chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kê khai, nhận hỗ trợ, bồi thường, di dời lòng bè còn chưa được chú trọng, thống nhất./.

Thanh Minh 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa