Home Các số bản tin Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên - môi trường biển và hải đảo

Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên - môi trường biển và hải đảo

Email In PDF.

Ngày 15/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1876/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2013 - 2020 thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên-môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020, bao gồm các dự án sau:

TT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì

Thời gian thực hiện

1

Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên - môi trường biển và hải đảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam)

2013 - 2017

2

Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 50.000 khu vực thềm lục địa từ Ninh Thuận đến Kiên Giang phục vụ nhiệm vụ quản lý biển của các bộ, ngành, địa phương liên quan

Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam)

2013 - 2019

3

Giám sát một số vùng biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng

Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Cục Viễn thám Quốc gia)

2014 - 2016

4

Thành lập hệ thống bản đồ biển phục vụ nhiệm vụ phòng thủ của Hải quân nhân dân Việt Nam và nhiệm vụ quản lý nhà nước về biển của các bộ, ngành, địa phương liên quan

Bộ Quốc phòng
(Bộ Tư lệnh Hải quân)

2013 - 2016

5

Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)

2013 - 2018

6

Điều tra đặc điểm địa chất, cấu trúc - địa động lực, hiện trạng môi trường và dự báo tai biến vùng biển Bình Thuận - Cà Mau (đến độ sâu 300m nước), tỷ lệ 1:500.000.

Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam)

2013 - 2016

7

Điều tra cơ bản, nghiên cứu xây dựng cơ sở quan trắc và công nghệ xử lý các yếu tố tự nhiên tác động lên công trình ở các vùng biển phục vụ nhiệm vụ kinh tế kỹ thuật và tăng cường an ninh quốc phòng trên biển và thềm lục địa Việt Nam

Bộ Quốc phòng
(Bộ Tư lệnh Công binh)

2013 - 2017

8

Điều tra, đánh giá cấu trúc địa chất, địa động lực và quá trình phát triển trầm tích Plioxen - Đệ tứ vùng nước sâu, xa bờ phục vụ phát triển kinh tế biển

Bộ Công thương
(Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam)

2013 - 2016

9

Bay đo từ - trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)

2013 - 2020

10

Điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường các bãi bồi ven biển phục vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ an ninh quốc phòng

Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam)

2013 - 2016

11

Điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng biển Tây Nam Bộ và phía Tây Vịnh Bắc Bộ phục vụ phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

2013 - 2016

12

Điều tra, đánh giá ký sinh trùng gây hại và vi sinh vật trên các vùng biển Việt Nam nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển và sức khỏe cộng đồng

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2013 - 2016

13

Điều tra khảo sát bổ sung, xây dựng bản đồ dị thường động lực các vùng biển Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng

Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam)

2013 - 2017

14

Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Cục Quản lý tài nguyên nước)

2013 - 2015

Ngày 6-11-2015, Thủ tướng Chính phủ đồng ý triển khai thực hiện dự án "Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên - môi trường biển và hải đảo".

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và thực hiện dự án theo đúng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành, bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.

Vốn thực hiện dự án lấy từ nguồn đầu tư phát triển của ngân sách Trung ương. Thời gian thực hiện dự án từ 2016 - 2020. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Dự án "Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên - môi trường biển và hải đảo" sẽ trang bị cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam những thiết bị chuyên dùng hiện đại, cần thiết, bảo đảm đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản tài nguyên môi trường trên các vùng biển Việt Nam, nhất là các vùng biển sâu, biển xa và vùng biển quốc tế liền kề. Đồng thời trang bị cho các Chi cục Biển và Hải đảo những thiết bị chuyên dùng thiết yếu, cần thiết và phù hợp với yêu cầu sử dụng của các Chi cục trong thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản tài nguyên môi trường vùng biển gần bờ, đáp ứng yêu cầu thực hiện các dự án chuyên môn để phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường vùng bờ trong phạm vi quản lý.

Nguyễn Đình Tường

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa