Home các số BT Tập huấn đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng

Tập huấn đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường của các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định của Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng. Triển khai kế hoạch đã được Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, từ ngày 29/3/2016 đến ngày 31/3/2016, Chi cục Bảo vệ môi trường đã phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Greco  (đơn vị có đủ năng lực theo yêu cầu thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014) tổ chức 3 lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường các nội dung chương trình đào tạo được Thạc sỹ Nguyễn Trọng Minh đã thay mặt đơn vị đào tạo phổ biến các chuyên đề: ảnh hưởng của hoạt động xăng dầu đến môi trường, sức khỏe con người và biện pháp quản lý; những quy định của pháp luật, trách  nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh xăng dầu; một số biện pháp quản lý, xử lý nước thải nhiễm dầu, ứng phó sự cố tràn dầu và sự cố cháy nổ trong kinh doanh xăng dầu; an toàn môi trường trong quá trình vận chuyển và kinh doanh xăng dầu và một số biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trong kinh doanh xăng dầu… trong chương trình tập huấn các học viên đã thảo luận và nêu lên những khó khăn, vướng mắc và được ban tổ chức, giảng viên giải đáp và hướng dẫn cụ thể. Với tinh thần làm việc tập trung và học tập nghiêm túc của các học viên, kết thúc khóa đào tạo tất cả 166 học viên tham dự đều đủ điều kiện được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy Chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

Trong thời gian tới, Chi cục Bảo vệ môi trường sẽ tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường mở các lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Ông Bùi Minh Sơn – Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường phát biểu khai mạc lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Hương Nguyễn – CCBVMT)

Nguyễn Hương

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa