Home Các số bản tin Số 52 tháng 5 năm 2016

Số 52 tháng 5 năm 2016

Email In PDF.

1.Tập huấn đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

2. Một số kết quả thi hành pháp luật về sử lý vi phạm hành chính 6 tháng vừa qua tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ 01/10/2015 - 31/3/2016)

3. Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý về tài nguyên và môi trường quý I năm 2016.

4. Về việc góp ý một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

5. Kết quả tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2016

6. Sẽ triển khai xử lý ô nhiễm môi trường nước Bàu Dinh – Xã Vĩnh Phương

7. Những cải cách trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân

8. Báo cáo hoạt động thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án BVMT và xác nhận hoàn thành các công trình BVMT

9. Kết quả triển khai công tác bồi thường Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 01/10/2015-31/3/2016).

10. Hội thảo tham vấn khung hướng dẫn kỹ thuật thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ ở Việt Nam

11. Về việc góp ý Quy chế giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông tại Ban QL Khu kinh tế Vân Phong

12. Chương trình Truyền thông Xây dựng và Phát triển nền kinh tế xanh Quốc gia.

13. Đề xuất các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

14. Hiện trạng môi trường khu vực thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa

15. Công bố 4 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

16. Tham gia ý kiến Hồ sơ đề nghị thực hiện dự án Khu dân cư nghỉ dưỡng Đồi Xanh tại thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang.

17. Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014  của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 21 Tháng 6 2016 10:33 )  
binh cuu hoa