Home Các số bản tin Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2016

Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2016

Email In PDF.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng và Ban chấp hành (BCH) Đoàn cấp trên, sự động viên và tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo các đơn vị, cùng với sự nỗ lực của toàn thể Đoàn viên thanh niên (ĐVTN), Đoàn cơ sở (ĐCS) đang từng bước cố gắng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống tổ chức đoàn thể, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và đã đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể như sau:

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

Nhận thức tầm quan trọng to lớn và ý nghĩa sâu sắc của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng, ĐCS đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên – thanh niên được BCH ĐCS đặc biệt coi trọng, đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, phát triển nhân cách trong cán bộ đoàn viên, thanh niên. Trong 06 tháng đầu năm 2016, ĐCS đã tổ chức cho ĐVTN tham gia đầy đủ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đoàn viên và tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do Đảng, Công đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức.

Công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng

Đầu năm 2016, ĐCS đã xây dựng Kế hoạch Chương trình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên đồng thời phổ biến, triển khai đến toàn bộ các Chi đoàn trực thuộc.

BCH ĐCS tiếp tục duy trì việc phân công, phân nhiệm cho các đồng chí phụ trách các mảng hoạt động; từ đó phát huy hiệu quả và năng lực của các đồng chí cán bộ Đoàn trong ĐCS. Đồng thời, ĐCS tiếp tục triển khai tốt Chương trình rèn luyện đoàn viên trong nhiệm kỳ mới, tiếp tục duy trì tốt chế độ sinh hoạt BCH ĐCS (01 lần/tháng) cũng như sinh hoạt ĐCS theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS HCM.

ĐCS cũng thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên và hồ sơ đoàn vụ. Tính đến 31/3/2016, tổng số ĐVTN của ĐCS là 154 đồng chí, trong đó 02 đoàn viên trưởng thành đoàn, 29 Đảng viên đang sinh hoạt Đoàn, 05 Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Một số kết quả triển khai phong trào đạt được

BCH ĐCS Sở Tài Nguyên và Môi Trường đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-ĐCS ngày 03/02/2016 về Chương trình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016. Trên cơ sở đó, các Chi đoàn trực thuộc đã xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai các công tác của Đoàn cấp trên.

ĐCS đã tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện đến các ĐVTN đang sinh hoạt các hoạt động sau:

+ Các hoạt động do Đoàn khối tổ chức, phát động như dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sỹ Hòn Dung; Lễ phát động tháng thanh niên năm 2016; Giải bóng đá Futsal Cụm đoàn TNCS Hồ Chí Minh các Sở QLNN Lần thứ I năm 2016; Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2016; Lớp tập huấn HIV năm 2016…

+ Các hoạt động do ĐCS tổ chức, phát động như tiếp tục thực hiện Công trình Thanh niên "Điều tra, phân loại làng nghề trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và đề xuất các biện pháp quản lý"; Tham gia và hưởng ứng Lễ mitting Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 tại huyện Khánh Vĩnh; Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2015; Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Sở với ĐVTN Sở TNMT năm 2016; tổ chức hoạt động dã ngoại cho các Chi đoàn trực thuộc…

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các Chi đoàn trực thuộc đều lập kế hoạch và triển khai các hoạt động thực hiện chuyên đề năm 2016 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” như phổ biến, tổ chức các buổi học tập theo chuyên đề; tổ chức cho ĐVTN đăng ký thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015; Thi tìm hiểu, sưu tầm các mẫu chuyện về Bác Hồ theo các nội dung của chuyên đề 2015, đề xuất các giải pháp hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn; cử ĐVTN tham gia Hội thi Thanh niên với Đảng năm 2015 do Đoàn Khối các cơ quản tỉnh tổ chức.

Luôn khuyến khích ĐVTN nghiên cứu, cải tiến quy trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, thực hiện các đề tài đăng ký chiến sĩ thi đua. Trong 06 tháng đầu năm 2016, ĐCS có 04 đoàn viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Ngoài ra, ĐCS còn triển khai việc xây dựng Mô hình, cách làm sáng tạo và hiệu quả trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015. ĐCS tiếp tục thực hiện và hoàn thành công trình Thanh niên "Điều tra, phân loại làng nghề trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và đề xuất các biện pháp quản lý".

Tỉ lệ đoàn viên đăng kí chương trình trình rèn luyện đoàn viên trong thời kì mới của ĐCS kết quả đạt 100%. Công tác đánh giá xếp loại đoàn viên luôn đúng theo thời gian quy định. BCH ĐCS luôn cố gắng bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong 06 tháng đầu năm 2016, ĐCS đã giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp mới được 05 đoàn viên. ĐVTN toàn đoàn thực hiện tốt việc mặc áo thanh niên khi tham gia các hoạt động Đoàn và vào thứ tư hàng tuần.

 

Hội nghị sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm ngày 8/7/2016. (Ảnh: TTCNTT)

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Dựa trên việc đánh giá các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016 đồng thời nhận rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên, ĐCS Sở Tài nguyên và Môi trường đề ra phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, cụ thể như sau:

- Tăng cường giáo dục đoàn viên thanh niên chấp hành tốt các Nghị Quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình hoạt động của Đoàn cấp trên. 100% đoàn viên thanh niên trong Đoàn cơ sở được học tập chính trị, Nghị quyết đại hội các cấp cũng như pháp luật của Nhà nước.

- 100% đoàn viên tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên. Thực hiện việc phân loại đoàn viên theo đúng qui định.

- Tham gia các phong trào thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ do Đoàn cấp trên và cơ quan phát động, giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị bạn.

- Đoàn cơ sở luôn đạt 100% Đoàn viên xếp loại khá trở lên.

- Trong 6 tháng cuối năm 2016 phấn đấu giới thiệu ít nhất 5 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

- Thực hiện việc đóng góp đầy đủ đoàn phí và các khoản kinh phí khác khi Đoàn cấp trên đề nghị.

- Triển khai Đại hội Đoàn nhiệm kỳ mới cấp Chi đoàn.

ĐVTN ĐCS Sở Tài nguyên và Môi trường quyết tâm hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. (Ảnh: TTCNTT)

Trần Tuấn Vũ

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 10 Tháng 8 2016 10:06 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa