Home Các số bản tin Công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước của vùng ven biển và ban hành hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình

Công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước của vùng ven biển và ban hành hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình

Email In PDF.

Ngày 10/3/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 487/QĐ-BTNMT công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành hướng dẫn kỹ thuật xác định được mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm.

Theo đó, các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam bao gồm 601 điểm có giá trị mực nước biển trung bình nhiều năm, mực nước triều cao trung bình nhiều năm và mực nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm.

Tỉnh Khánh Hòa có 38 điểm có Kinh độ từ 109011’17” đến 109022’20” và Vĩ độ từ 11050’32” đến 12049’30” có giá trị mức nước biển trung bình nhiều năm, mực nước triều cao trung bình nhiều năm và mực nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm, cụ thể như sau:

STT

Kinh độ

Vĩ độ

HTB

HMax-TB

HMin-TB

1

109°22’20”

12°49’30”

-4

74

-98

2

109°22’27”

12°46’56”

-4

73

-98

3

109°23’41”

12°43’56”

-4

73

-98

4

109°25’23”

12°41’50”

-4

73

-98

5

109°26’59”

12°38’36”

-4

73

-98

6

109°26’34”

12°34’4”

-4

73

-99

7

109°24’31”

12°34’55”

-4

73

-99

8

109°21’10”

12°38’50”

-4

75

-99

9

109°21’3”

12°43’5”

-5

75

-99

10

109°18’42”

12°45’14”

-5

75

-99

11

109°16’21”

12°42’44”

-5

75

-99

12

109°13’42”

12°40’1”

-5

74

-99

13

109°13’0”

12°36’50”

-5

74

-99

14

109°14’0”

12°34’48”

-5

73

-98

15

109°15’14”

12°30’49”

-5

72

-98

16

109°18’10”

12°26’58”

-6

71

-98

17

109°18’59”

12°21’17”

-6

70

-98

18

109°14’56”

12°21’14”

-7

69

-98

19

109°13’7”

12°16’59”

-7

69

-97

30

109°13’0”

12°13’24”

-8

68

-97

31

109°13’7”

12°10’0”

-8

67

-97

32

109°12’21”

12°6’42”

-9

67

-97

33

109°13’10”

12°2’54”

-9

67

-97

34

109°15’14”

11°59’37”

-10

66

-97

35

109°17’3”

11°56’19”

-10

65

-98

36

109°16’38”

11°53’56”

-10

65

-98

37

109°14’21”

11°51’33”

-10

65

-99

38

109°11’17”

11°50’32”

-10

66

-99

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm và đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, cụ thể như sau:

1. Sơ đồ quy trình xác định trên bản đồ

2. Sơ đồ quy trình xác định ngoài thực địa

Mục đích của việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật này nhằm xác định trên bản đồ, hải đồ và ngoài thực địa của vùng ven biển và hải đảo Việt Nam đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm và đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm để triển khai việc giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên và thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

Đình Tường

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 10 Tháng 8 2016 10:09 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa