Home Các số bản tin Một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016 của Trung tâm Kỹ thuật TNMT

Một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016 của Trung tâm Kỹ thuật TNMT

Email In PDF.

Một số nhiệm vụ đã hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2016 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường ( Trung tâm) được thể hiện ở những nội dung sau:

.     Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn

- Công tác Đo đạc lập trích đo địa chính phục vụ công tác đền bù giải tỏa, thu hồi đất, giao đất và thi công các công trình gồm:

Công trình Đầu tư xây dựng tuyến tránh TX Ninh Hòa và Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 26, TX Ninh Hòa, chuẩn bị tiến hành nghiệm thu thanh lý;

Tiếp tục thực hiện, các công trình: Đường Bắc – Nam, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; Dự án Thoát lũ sông Tân Lâm (giai đoạn 2) địa điểm: xã Ninh Thân, Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa; Dự án Đê Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa; Công viên nghĩa trang Ninh An, thị xã Ninh Hòa; Khu tái định cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang; Khu Tái định cư N95, phường Ninh Hiệp, TX Ninh Hòa; DA các khu đất hoàn vốn BT hệ thống nước mưa giai đoạn 2 (phần bổ sung), xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;Đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến Đầm môn, địa điềm huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

- Công tác đo đạc lập trích đo địa chính thửa đất, sơ đồ vị trí cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu:  75 hồ sơ.

Về thu nộp ngân sách

Doanh thu: 733.200.000 đồng /04 tỷ đồng;  đạt 18,33 % kế hoạch, tăng 8%  so với cùng kỳ năm 2015; đã nộp thuế VAT: 73.300.000đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

Về công tác chuyên môn

Tiếp tục thực hiện đo đạc trích đo địa chính, hoàn thiện các công trình năm 2016 và các công trình từ các năm trước chuyển sang để tiến hành thực hiện nghiệm thu thanh lý.

Tiếp tục tìm kiếm công việc, khai thác các công trình, dự án đo đạc trong và ngoài tỉnh nhằm nâng doanh thu hoàn thành chỉ tiêu năm 2016.

Về Kế hoạch thu nộp ngân sách

Trung tâm sẽ đề ra những giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2016, trong đó doanh thu đạt: 04 tỷ đồng; nộp ngân sách 400 triệu đồng (10% doanh thu).

Công tác tổ chức, tài chính, đoàn thể:

Tạo điều kiện cho viên chức, tham gia các lớp quản lý nhà nước, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và các lớp nâng cao về trình độ chuyên môn; thực hiện tốt chính sách chế độ cho người lao động, đảm bảo thu nhập ổn định, thu nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm theo quy định.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng rất mong nhận được sự quan tâm và chỉ đạo hơn nữa của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ thi đua năm 2016.

Nguyễn Phùng Ân - Trung Tâm KT-TNMT

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa