Home Các số bản tin Số 53 tháng 7 năm 2016

Số 53 tháng 7 năm 2016

Email In PDF.

1. Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2016 

2. Công bố danh sách các điểm có giá trị đặc trưng mực nước của vùng ven biển và ban hành hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mức nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình.

3. Những công tác đã hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2016 của Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh

4. Những bất cập trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đăng ký đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp

5. Những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2016 của Văn phòng Đăng ký đất đai

6. Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý Ngành tài nguyên và môi trường trong 6 tháng đầu năm 2016.

7. Tầm quan  trọng của công tác văn thư lưu trữ trong việc quản lý hành chính (QLHC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT)

8. Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Chi cục Bảo vệ môi trường 

9. Một số kết quả trong công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

10. Một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016 của Trung tâm Kỹ thuật TNMT

11. Báo cáo kết quả tự kiểm tra giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng của Sở Tài nguyên và Môi trường

12. Tổng kết các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 tại Khánh Hòa

13. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng cuối năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

14. Một số kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Chi cục Quản lý đất đai

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 10 Tháng 8 2016 10:06 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa