Home Các số bản tin Số 54 tháng 9 năm 2016

Số 54 tháng 9 năm 2016

Email In PDF.

1. Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 7 năm 2016 chủ đề: “Triển khai Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 01 năm 2016 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm2030”

2. Kế hoạch Bảo vệ Môi trường (BVMT) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

3. Các giải pháp cần thực hiện đồng bộ để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tiếp theo.

4. Chỉnh sửa phần mềm Vilis 2.0 để cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính.

5. Một số kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc tỉnh Khánh Hòa năm 2015

6. Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Khánh Hòa

7. Hội thảo tập huấn về Báo cáo hiện trạng vùng bờ và Hệ thống thông tin tích hợp trong quản lý tổng hợp vùng bờ

8. Bảo mật Hệ thống máy tính với Windows 10

9. Xác nhận hoàn thành Hệ thống xử lý nước thải thuộc dự án “Trại đà điểu thương phẩm và trồng cỏ” của Tổng Công ty Khánh Việt

10. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM; Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường/Cam kết bảo vệ môi trường

11. Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

12. Một số kết quả sau 05 năm thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

13. Một số kết quả công tác quản lý, sử dụng đất đai 06 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

14. Tình hình thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước.

15. Tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

16. Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo “ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam”


Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 18 Tháng 11 2016 09:37 )  
binh cuu hoa