Home Các số bản tin Số 55 tháng 11 năm 2016

Số 55 tháng 11 năm 2016

Email In PDF.

1. Huấn luyện nghiệp vụ ứng phó sự cố tràn dầu năm 2016

2. Kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2016 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa.

3. Một số kết quả về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2016 tỉnh Khánh Hòa

4. Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Tràng An đã hoàn thành xử lý ô nhiễm theo Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

5. Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân và những hạn chế cần được khắc phục

6. Đánh giá chất lượng nước tại các vùng nuôi tôm ở Khánh Hòa thuộc  Dự án nguồn lợi ven biển vì  sự phát triển bền vững (CRSD)

7. Hội nghị tập huấn Pháp luật Khoáng sản năm 2016 tại Huyện Khánh Vĩnh.

8. Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quán lý về tài nguyên và môi trường trong 9 tháng đầu năm 2016.

9. Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng được xác nhận đã hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa

10. Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 tại Khánh Hòa

11. Một số kết quả chuyên môn về lĩnh vực môi trường đạt được trong 10 tháng năm 2016 của Chi cục bảo vệ môi trường

12. Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

13. Trung tâm Quan trắc TN và MT luôn đảm bảo chất lượng trong hoạt động quan trắc môi trường

14. Một số kết quả Ứng dụng Công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2016

15. Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Nghị quyết 8-NQ/ BCSĐTNMT ngày 29/8/2016 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

16. Tình hình triển khai các chương trình dự án lớn trên địa bàn tỉnh.

17. Tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại Sở Tài nguyên và Môi trường

18. Tổng hợp kết quả thăm dò sự hài lòng của khách hàng đối với Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016

19. Công tác giải phóng mặt bằng, công trình cơ sở hạ tầng phục vụ các Dự án của Trung tâm Phát triển quỹ đất trong Quý 3 năm 2016

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 14:47 )  
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa