Home các số BT Hội thảo dự án “Quy hoạch phát triển ngành Thủy sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035”

Hội thảo dự án “Quy hoạch phát triển ngành Thủy sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035”

Ngày 17 tháng 3 năm 2017, Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi hội thảo dự án “Quy hoạch phát triển ngành Thủy sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035”. Tham dự Hội thảo gồm hơn 30 đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành thuộc tỉnh như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và đầu tư, …; đại diện các UBND huyện, thị xã, thành phố có biển; đại diện các Viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn tỉnh; đại diện các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh,…

Ông Bùi Mau – Chủ tịch Liên hiệp hội KH&KT Khánh Hòa phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe trình bày dự thảo báo cáo tổng hợp và dự thảo báo cáo phản biện của dự án “Quy hoạch phát triển ngành Thủy sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035”.

Theo dự thảo báo cáo tổng hợp, định hướng phát triển và quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản (NTTS) như sau:

1.Định hướng phát triển

Phát triển nhanh lĩnh vực NTTS theo hướng sản xuất hàng hóa, hiện đại và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường (BVMT) sinh thái, khả năng thu hút công nghệ và vốn đầu tư vào phát triển NTTS. Tập trung nuôi tôm thẻ chân trắng, ốc hương tại các vùng nuôi tôm thâm canh của tỉnh; nuôi kết hợp và quảng canh cải tiến ở các vùng môi trường nhạy cảm (tôm sú, nhuyễn thể,..). Trồng rừng ngập mặn kết hợp với nuôi đa dạng sinh học (ĐDSH). Lựa chọn phát triển một số đối tượng nuôi nước ngọt có giá trị kinh tế (cá chình, cá rô phi..),ứng dụng rộng rãi các Quy phạm về thực hành NTTS tốt (VietGAP), NTTS được chứng nhận. Đa dạng hóa phương thức nuôi, áp dụng phù hợp theo từng đối tượng. Phát triển mạnh nuôi trồng trên biển, tập trung các đối tượng có giá trị kinh tế cao để nuôi trồng có hiệu quả tại các vùng biển xa, ven các hải đảo (tôm hùm, cá biển). Phát triển mạnh việc trồng rong biển làm cơ sở nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm, công nghiệp dược phẩm. Phát triển các vùng nuôi tôm, cá công nghiệp tập trung sử dụng công nghệ cao, công nghệ nuôi tiết kiệm nước, giảm thiểu tối đa các tiêu cực từ việc xả thải, gây ô nhiễm môi trường (ÔNMT) và dịch bệnh. Tăng cường áp dụng khoa học - công nghệ vào NTTS theo từng loại hình nuôi để tăng năng suất, tạo sản phẩm có chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển NTTS gắn với Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tận dụng diện tích đã quy hoạch vào các ngành kinh tế khác nhưng chưa sử dụng để phát triển NTTS, phát triển hài hòa nuôi lồng bè tại 3 Vịnh với các ngành kinh tế khác; đẩy mạnh phát triển nuôi công nghệ cao để tăng năng suất, giá trị; phát triển mạnh nuôi lồng bè ở những vùng biển hở với công nghệ nuôi tiên tiến, đặc biệt phát triển nuôi lồng bè ở huyện đảo Trường Sa; phát triển nuôi sinh thái tại đầm Nha Phu và Thủy Triều.  

Trong đó, đối với Vịnh Nha Trang- phát triển nuôi cá lồng bè phải gắn liền với du lịch sinh thái, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao phục vụ cho du lịch, tạo cảnh quan và không làm suy thoái môi trường Vịnh Nha Trang; Phát triển đồng bộ về hạ tầng và bố trí dân cư ven đảo, để từ 2016 có thể phát triển thành vùng chuyên canh nuôi biển; đối với Vịnh Vân Phong- ổn định tại các vùng nuôi trong Vịnh hiện có và giao cho Doanh nghiệp, sắp xếp lại các vùng nuôi do người dân tự phát phát triển tiến tới hình thành các vùng nuôi lồng bè tập trung để đầu tư cơ sở hạ tầng: vùng nuôi tôm hùm, vùng nuôi cá biển, vùng nuôi ngọc trai; đối với Vịnh Cam Ranh- Thực hiện Quyết định số 44/2015/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh. Thì chỉ có thể phát triển kinh tế (trong đó có thủy sản) tại vùng Vành đai bảo vệ và phải được phép của Bộ Quốc Phòng. Do đó, đối với các khu vực nuôi lồng bè nằm trong Vùng Bảo vệ sẽ được di dời, và lộ trình đến năm 2020 di dời toàn bộ lồng nuôi trong Vịnh gồm 3 phường: Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa về Cam Bình và Cam Lập.

2.  Quy hoạch chi tiết NTTS

Đến năm 2020 và năm 2025, tổng diện tích NTTS giảm xuống 3.900 ha giảm 5,7%/năm. Trong đó, nuôi mặn, lợ giảm xuống còn 3.050 ha (do chuyển sang mục đích khác và không tính diện tích mặt nước nuôi ngọc trai vào diện tích NTTS); nuôi nước ngọt tăng lên 850 ha (do tận dụng diện tích một số hồ chứa thủy điện vào NTTS), đến năm 2035 tổng diện tích nuôi giảm xuống còn 3.250 ha giảm 1,8 %/năm (nuôi mặn, lợ 2.410 ha, nuôi nước ngọt 840 ha).

Trong dự thảo báo cáo tổng hợp dự án cũng đưa ra các giải pháp thực hiện quy hoạch như sau: Giải pháp về cơ chế, chính sách; về vốn đầu tư; về xây dựng trung tâm nghề cá lớn gắn với ngư trường Nam Trung Bộ và Trường Sa; Giải pháp về thị trường tiêu thụ; về khoa học công nghệ và khuyến ngư; về môi trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; về đào tạo và hợp tác quốc tế; về tổ chức và quản lý sản xuất; về tổ chức và thực hiện quy hoạch.

Sau khi nghe trình bày dự thảo về Báo cáo tổng hợp dự án, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến để Đơn vị tư vấn chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Nguyễn Đình Tường

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa