Home Các số bản tin Số 57 tháng 5 năm 2017

Số 57 tháng 5 năm 2017

Email In PDF.

1. Một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính Quý I năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.

 2. Đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

 3. Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý về tài nguyên và môi trường Quý I năm 2017.

 4. Quyết định Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (chưa bao gồm lĩnh vực đất đai)  gồm 59 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Đo đạc bản đồ, Khí tượng thủy văn, Thông tin tài nguyên và môi trường, Biển – Hải đảo, Khoáng sản, Tài nguyên nước, Môi trường

 5. Một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ và chỉ số hài lòng năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 6. Một số điểm mới trong Quy chế thi đua khen thưởng của Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2017

7. Nhiều kết quả tích cực sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai

 8. Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực tài nguyên nước.

 9. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2017 

 10. Xác định các khu vực có khả năng cải tạo, phát triển bãi tắm nhân tạo và đề xuất các phương án nhằm bảo vệ bãi tắm tự nhiên trong Vịnh Nha Trang

 11. Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017.

 12. Công tác bảo vệ môi trường các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

13. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường

14. Những kết quả đạt được trong Quý I năm 2017 về công tác quản lý đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường

15. Tình hình phát triển các vùng kinh tế trọng điểm Tp. Nha Trang và khu vực Vịnh Cam Ranh.

16. Triển khai điều tra thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

17. Hội thảo dự án "Quy hoạch phát triển ngành Thủy sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035"


Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 18 Tháng 7 2017 16:29 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa