Home Các số bản tin Số 58 tháng 7 năm 2017

Số 58 tháng 7 năm 2017

Email In PDF.

1. Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017 và Ngày đại dương thế giới năm 2017

2. Công tác đối thoại giữa Lãnh đạo Sở với thanh niên năm 2017

3. Di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại Khánh Hòa- Bài toán vẫn đang chờ lời giải

4. Một số kết quả nổi bật về công tác CCHC của Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2017

5. Thông báo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2016.

6. Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

7. Thông báo về việc thực hiện các Thông tư số 08,09,10/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

8. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.

9. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (lần đầu) năm 2017 tại Khánh Hòa

10. Thông tin liên quan công tác bảo vệ môi trường năm 2016.

11. Triển khai Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực Biển và hải đảo (quản lý các hoạt động nhận nhìm ở biển)

12. Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020

13. Một số kết quả nhiệm vụ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 của Khối các Đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

14. Huyện Khánh Vĩnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày Môi trường thế giới năm 2017.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29 Tháng 8 2017 11:03 )  
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa