Home Các số bản tin Số 59 tháng 8 năm 2017

Số 59 tháng 8 năm 2017

Email In PDF.

1. Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3.

2. Kết quả tọa đàm bàn biện pháp nâng cao Chỉ số tiếp cận đất đai, Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh, Chỉ số hài lòng và xếp hạng cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016-2017

4. Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quán lý về tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2017.

5. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương (Khóa IX) về công tác tôn giáo

6. Thông báo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2016 (tiếp theo).

7. Phí xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu là nguyên liệu sản xuất

8. Tổng kết các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 tại Khánh Hòa.

9. Thực trạng các khu bảo tồn biển ở Việt Nam và một số định hướng phát triển bền vững

10. Một số kết quả sau 6 năm thi hành Luật Thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

11. Công tác tuyên truyền của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Khánh Hòa trong Quý III năm 2017.

12. Nghị định mới về thu thập, quản lý và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29 Tháng 8 2017 13:52 )  
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa