Home các số BT Thực hiện Kế hoạch điều tra thực trạng xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Kế hoạch điều tra thực trạng xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày 18/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3095/QĐ-UBND về Kế hoạch Điều tra thực trạng xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mục đích và yêu cầu cho việc thực hiện điều tra, là thu thập toàn bộ các thông tin cơ bản về hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm đánh giá thực trạng xả thải và xử lý chất thải công nghiệp (rắn, khí, lỏng, tiếng ồn); đồng thời có những kiến nghị và có các giải pháp khắc phục (nếu có) để phát triển công nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường (BVMT).

Theo đó, về đơn vị điều tra bao gồm các Tổng Công ty nhà nước, doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp và các Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã có hoạt động sản xuất công nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp); các UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Về phạm vi điều tra, đây là cuộc điều tra không toàn bộ. Do vậy, sẽ điều tra 250 doanh nghiệp hoạt động sản xuất có quy mô sản xuất lớn hoặc sử dụng nhiều lao động.

Đối với UBND cấp xã, chỉ phỏng vấn lãnh đạo của 100 UBND cấp xã thuộc diện điều tra phỏng vấn tron g cuộc điều tra thực trạng xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh có danh sách đính kèm theo Kế hoạch.

Nội dung, phiếu điều tra sẽ được Điều tra viên tập huấn nghiệp vụ điều tra đến các doanh nghiệp và các UBND xã, phường thị trấn.

Hội tri thức tỉnh, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc điều tra, xây dựng phần mềm xử lý, nhập số liệu, tổng hợp phiếu, phân tích kết quả và báo cáo tổng kết công tác điều tra; Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý nội dung và tiến độ thực hiện cuộc điều tra, bố trí kinh phí vốn sự nghiệp môi trường, chủ trì nghiệm thu nhiệm vụ theo quy định.

Thời gian thực hiện việc điều tra và hoàn thành cuộc điều tra, trước ngày 01/12/2017.
Thanh Tùng -TTCNTT
Nguồn: Theo Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh
 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa