Home Các số bản tin Số 61 tháng 11 năm 2017

Số 61 tháng 11 năm 2017

Email In PDF.

1. Tiềm năng và những thành tựu đạt được của kinh tế biển tỉnh Khánh Hòa

2. Thực hiện Kế hoạch bổ sung nội dung công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

3. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở văn minh, hiện đại đối với công chức, viên chức và người lao động trong ngành tài nguyên và môi trường.

4. Hội nghị tập huấn thủ tục hành chính mới về đất đai thuộc thẩm quyển giải quyết của cấp huyện.

5. Một số nội dung mới của quy chế giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

6. Một số kết quả đạt được về công tác Quan trắc Môi trường ở Khánh Hòa năm 2017

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng nhằm góp phần thúc đẩy các dự án trọng điểm phát triển kinh tế- xã hội ở Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

8. Kết quả thực hiện công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2017 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

9. Thực hiện Kế hoạch điều tra thực trạng xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10. Thông báo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2016 (tiếp theo).

11. Ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo Quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Khánh Hòa.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 03 Tháng 1 2018 09:23 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa