Home Các số bản tin Số 62 tháng 1 năm 2018

Số 62 tháng 1 năm 2018

Email In PDF.

1. Thư Chúc Tết năm Mậu Tuất 2018 của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

2. Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

3. Thanh niên trong tìm hiểu nhận thức về biến đổi khí hậu trong xu hướng hiện nay.

4. Hướng dẫn báo cáo giám sát và quan trắc môi trường năm 2018 trong giai đoạn hoạt động đối với khu kinh doanh, dịch vụ tập trung; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác báo cáo giám sát và quan trắc môi trường năm 2018

5. Hội thảo doanh nghiệp tham gia quản lý, phục hồi và tái tạo hệ sinh thái rạn san hô phục vụ du lịch sinh thái biển ở Khánh Hòa

6. Thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

7. Kết quả ước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa

8. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền biển và hải đảo giai đoạn 2013-2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

9. Khối Quản lý nhà nước cấp huyện, ngành Tài nguyên và Môi trường Tổng kết phong trào thi đua năm 2017

10. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

11. Xuất hiện Tảo nở hoa trên vịnh Vân phong vào tháng 11/2017.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 27 Tháng 2 2018 15:35 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa