Home các số BT

Các số bản tin

Số 77 tháng 7 năm 2020

1. Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần III nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Kế hoạch của Bộ TN&MT triển khai Nghị quyết của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường

3. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải cho dự án “Đầu tư thay thế dây chuyền sản xuất giấy các tông từ phế liệu hoặc bột giấy”

4. Chi cục Bảo vệ Môi trường tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

5. Chỉ số về quản trị môi trường (PAPI) của Khánh Hòa năm 2019 thấp hơn năm 2018

6. Xử lý kiến nghị của người dân về việc công ty TNHH MTV Thanh Khuê gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống người dân.

7. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa năm 2020

8. Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ TN&MT theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Quyết định số 1399/QĐ-TNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

9. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc duy trì công tác tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường

10. Quyết định phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020

11. Tin ở Thanh Niên

 

Số 76 tháng 5 năm 2020

1. Một số kết quả hữu ích từ Bán kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa năm 2020

2. Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về “nâng cao hiệu quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”

3. Kế hoạch thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng.

4. Cây di sản tại Khánh Hòa

5. Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

6. Thực hiện Nghị định số 41/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

7. Giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng chỉ số xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật (B1) của Sở Tài nguyên và Môi trường

8. Công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2020

9. Chỉ thị cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của các sở, ngành, địa phương.

10. Thực hiện Quyết định về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các sở, ngành, địa phương trong năm 2020 tại Khánh Hòa

11. Quy định mới về Phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải.

 

Số 75 tháng 3 năm 2020

1. Bảo tàng Viện Hải Dương Học Nha Trang tiếp nhận cá sấu Hoa cà

2. Chỉ thị tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

3. Thực hiện đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành tài nguyên và môi trường năm 2020 chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV

4. Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

5. Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về  thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

6. Hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2020.

7. Kết quả thực hiện công tác Quý I năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

8. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thực hiện triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ ngày 04/02/2020

9. Chi cục Bảo vệ môi trường đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

10. Giới thiệu tóm tắt Dự án “ Môi trường bền vững các thành phố duyên hải- Tiểu dự án TP Nha Trang”

11. Những quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

12. Về vấn đề quản lý tài nguyên không gian sinh học ở Khánh Hòa trong bối cảnh đô thị hóa.

13. Nha Trang triển khai Đề án xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố

 

Số 74 tháng 1 năm 2020

1. Một số đề xuất các biện pháp, công tác ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Thư Chúc mừng năm mới của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Một số kết quả về nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý về tài nguyên và môi trường trong năm 2019

4. Thực hiện việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo Thông tư 185 của Bộ Quốc Phòng

5. Về việc hướng dẫn lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục

6. Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III(2019-2024)

8. Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

9. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Chi cục quản lý đất đai.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường tặng quà và chúc tết chính quyền và đồng bào xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh

11. Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường tham gia cuộc vận động hạn chế sử dụng sản phẩm sản phẩm nhựa dùng một lần

12. Đánh giá hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019

13. Công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019

14. Chi cục bảo vệ môi trường Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg năm 2019

15. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về gửi, nhận văn bản điện tử trong năm 2020

16. Kết quả Nhiệm vụ Điều tra xác định các loài thực vật có ích tại tỉnh Khánh Hòa và đề xuất các biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững

 

Số 73 tháng 11 năm 2019

1. Kết quả nhiệm vụ môi trường “Điều tra xác định các loài thực vật có ích tại tỉnh Khánh Hòa và Đề xuất các biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững”

2. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ

3. Hội thảo Tham vấn về thực trạng phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt nông thôn và đề xuất giải pháp

4. Thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

5. Thực hiện Quyết định của Văn phòng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia

6. Kết quả thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2019.

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

8. Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

9. Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

10. Tổ chức thực hiện kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép theo Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

11. Tăng cường thực hiện xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

12. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48 – NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị  về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Trang 1 trong tổng số 13 trang
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa