Home các số BT

Các số bản tin

số 79 tháng 11 năm 2020

1. Chương trình “Đổi rác thải nhựa” lấy quà tặng góp phần bảo vệ môi trường.

2. Thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

3. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

4. Huyện Khánh Sơn tổ chức lễ công bố cây Di sản.

5. Kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

6. Xử lý kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

7. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

8. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

9. Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

10. Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT về việc thực hiện Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành TN&MT.

 
 

Số 77 tháng 7 năm 2020

1. Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần III nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Kế hoạch của Bộ TN&MT triển khai Nghị quyết của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường

3. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải cho dự án “Đầu tư thay thế dây chuyền sản xuất giấy các tông từ phế liệu hoặc bột giấy”

4. Chi cục Bảo vệ Môi trường tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

5. Chỉ số về quản trị môi trường (PAPI) của Khánh Hòa năm 2019 thấp hơn năm 2018

6. Xử lý kiến nghị của người dân về việc công ty TNHH MTV Thanh Khuê gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống người dân.

7. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa năm 2020

8. Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ TN&MT theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Quyết định số 1399/QĐ-TNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

9. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc duy trì công tác tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường

10. Quyết định phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020

11. Tin ở Thanh Niên

 

Số 76 tháng 5 năm 2020

1. Một số kết quả hữu ích từ Bán kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa năm 2020

2. Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về “nâng cao hiệu quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”

3. Kế hoạch thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng.

4. Cây di sản tại Khánh Hòa

5. Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

6. Thực hiện Nghị định số 41/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

7. Giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng chỉ số xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật (B1) của Sở Tài nguyên và Môi trường

8. Công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2020

9. Chỉ thị cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của các sở, ngành, địa phương.

10. Thực hiện Quyết định về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các sở, ngành, địa phương trong năm 2020 tại Khánh Hòa

11. Quy định mới về Phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải.

 

Số 75 tháng 3 năm 2020

1. Bảo tàng Viện Hải Dương Học Nha Trang tiếp nhận cá sấu Hoa cà

2. Chỉ thị tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

3. Thực hiện đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành tài nguyên và môi trường năm 2020 chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV

4. Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

5. Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về  thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

6. Hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2020.

7. Kết quả thực hiện công tác Quý I năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

8. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thực hiện triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ ngày 04/02/2020

9. Chi cục Bảo vệ môi trường đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

10. Giới thiệu tóm tắt Dự án “ Môi trường bền vững các thành phố duyên hải- Tiểu dự án TP Nha Trang”

11. Những quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

12. Về vấn đề quản lý tài nguyên không gian sinh học ở Khánh Hòa trong bối cảnh đô thị hóa.

13. Nha Trang triển khai Đề án xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố

 
Trang 1 trong tổng số 14 trang
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa