Home các số BT

Các số bản tin

số 65 tháng 7 năm 2018

1. Hội thao – Hội diễn văn nghệ Ngành Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố Duyên hải Nam Trung bộ năm 2018 tại Quảng Nam

2. Tỉnh Khánh Hòa kỷ niệm 70 năm Hồ chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

3. Một số kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

4. Tỉnh Khánh Hòa tập trung nguồn vốn để đầu tư các dự án mang tính chất trọng điểm, có yếu tố thúc đẩy phát triển đô thị năm 2018

5. Công tác quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

6. Kết quả công tác công đoàn 06 tháng đầu năm của Công đoàn cơ sở  Sở Tài nguyên và Môi trường và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018

7. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

8. Trung tâm Quan trắc sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2018

9. Công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh vật biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10. Hiện trạng các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11. Tiếp nhận và giải quyết đơn thư với công tác chuẩn bị phục vụ Ban Thường vụ Quốc Hội

12. Hồ chí Minh-Một phong cách lớn, một hiện tượng văn hóa đặc sắc

13. Liên hoan thiếu nhi thế giới năm 2018 cho một trái đất xanh

 

Số 64 tháng 5 năm 2018

1. Quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

2. 10 năm (2008-2018) hoạt động Hội bảo vệ thiên nhiên & môi trường tỉnh Khánh Hòa

3. Công tác bảo vệ môi trường thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018

4. Công viên trường sa – nét độc đáo trong tuyên truyền chủ quyền biển đảo

5. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào quản lý cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa

6. Tỉnh Khánh Hòa tăng 06 bậc so với năm 2016 về chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017

7. Tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh

8. Chất lượng môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2017

9. Báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi

10. Tổng kết việc huy động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11. Hướng dẫn cách tính tiền chuyển mục đích sử dụng đối với đất, nhà ở của doanh nghiệp nhà nước phải di dời theo quy hoạch hoặc ô nhiễm môi trường

   

Số 62 tháng 1 năm 2018

1. Thư Chúc Tết năm Mậu Tuất 2018 của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

2. Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

3. Thanh niên trong tìm hiểu nhận thức về biến đổi khí hậu trong xu hướng hiện nay.

4. Hướng dẫn báo cáo giám sát và quan trắc môi trường năm 2018 trong giai đoạn hoạt động đối với khu kinh doanh, dịch vụ tập trung; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác báo cáo giám sát và quan trắc môi trường năm 2018

5. Hội thảo doanh nghiệp tham gia quản lý, phục hồi và tái tạo hệ sinh thái rạn san hô phục vụ du lịch sinh thái biển ở Khánh Hòa

6. Thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

7. Kết quả ước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa

8. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền biển và hải đảo giai đoạn 2013-2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

9. Khối Quản lý nhà nước cấp huyện, ngành Tài nguyên và Môi trường Tổng kết phong trào thi đua năm 2017

10. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

11. Xuất hiện Tảo nở hoa trên vịnh Vân phong vào tháng 11/2017.

 

Số 61 tháng 11 năm 2017

1. Tiềm năng và những thành tựu đạt được của kinh tế biển tỉnh Khánh Hòa

2. Thực hiện Kế hoạch bổ sung nội dung công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

3. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở văn minh, hiện đại đối với công chức, viên chức và người lao động trong ngành tài nguyên và môi trường.

4. Hội nghị tập huấn thủ tục hành chính mới về đất đai thuộc thẩm quyển giải quyết của cấp huyện.

5. Một số nội dung mới của quy chế giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

6. Một số kết quả đạt được về công tác Quan trắc Môi trường ở Khánh Hòa năm 2017

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng nhằm góp phần thúc đẩy các dự án trọng điểm phát triển kinh tế- xã hội ở Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

8. Kết quả thực hiện công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2017 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

9. Thực hiện Kế hoạch điều tra thực trạng xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10. Thông báo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2016 (tiếp theo).

11. Ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo Quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Khánh Hòa.

 
Trang 3 trong tổng số 13 trang
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa