Home các số BT

Các số bản tin

 

Số 59 tháng 8 năm 2017

1. Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3.

2. Kết quả tọa đàm bàn biện pháp nâng cao Chỉ số tiếp cận đất đai, Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh, Chỉ số hài lòng và xếp hạng cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016-2017

4. Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quán lý về tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2017.

5. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương (Khóa IX) về công tác tôn giáo

6. Thông báo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2016 (tiếp theo).

7. Phí xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu là nguyên liệu sản xuất

8. Tổng kết các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 tại Khánh Hòa.

9. Thực trạng các khu bảo tồn biển ở Việt Nam và một số định hướng phát triển bền vững

10. Một số kết quả sau 6 năm thi hành Luật Thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

11. Công tác tuyên truyền của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Khánh Hòa trong Quý III năm 2017.

12. Nghị định mới về thu thập, quản lý và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường

 

Số 58 tháng 7 năm 2017

1. Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017 và Ngày đại dương thế giới năm 2017

2. Công tác đối thoại giữa Lãnh đạo Sở với thanh niên năm 2017

3. Di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại Khánh Hòa- Bài toán vẫn đang chờ lời giải

4. Một số kết quả nổi bật về công tác CCHC của Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2017

5. Thông báo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2016.

6. Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

7. Thông báo về việc thực hiện các Thông tư số 08,09,10/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

8. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.

9. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (lần đầu) năm 2017 tại Khánh Hòa

10. Thông tin liên quan công tác bảo vệ môi trường năm 2016.

11. Triển khai Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực Biển và hải đảo (quản lý các hoạt động nhận nhìm ở biển)

12. Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020

13. Một số kết quả nhiệm vụ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 của Khối các Đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

14. Huyện Khánh Vĩnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày Môi trường thế giới năm 2017.

 

Số 57 tháng 5 năm 2017

1. Một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính Quý I năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.

 2. Đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

 3. Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý về tài nguyên và môi trường Quý I năm 2017.

 4. Quyết định Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (chưa bao gồm lĩnh vực đất đai)  gồm 59 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Đo đạc bản đồ, Khí tượng thủy văn, Thông tin tài nguyên và môi trường, Biển – Hải đảo, Khoáng sản, Tài nguyên nước, Môi trường

 5. Một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ và chỉ số hài lòng năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 6. Một số điểm mới trong Quy chế thi đua khen thưởng của Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2017

7. Nhiều kết quả tích cực sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai

 8. Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực tài nguyên nước.

 9. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2017 

 10. Xác định các khu vực có khả năng cải tạo, phát triển bãi tắm nhân tạo và đề xuất các phương án nhằm bảo vệ bãi tắm tự nhiên trong Vịnh Nha Trang

 11. Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017.

 12. Công tác bảo vệ môi trường các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

13. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường

14. Những kết quả đạt được trong Quý I năm 2017 về công tác quản lý đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường

15. Tình hình phát triển các vùng kinh tế trọng điểm Tp. Nha Trang và khu vực Vịnh Cam Ranh.

16. Triển khai điều tra thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

17. Hội thảo dự án "Quy hoạch phát triển ngành Thủy sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035"


 

Số 56 tháng 3 năm 2017

1. Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016.

2. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP: Tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai

3. Hội nghị tập huấn kỹ năng xử lý văn bản trên phần mềm Eoffice.

4. Kết quả thực hiện Kế hoạch Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

5. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự  nghiệp trực thuộc

6. Phản ánh của người dân tại bãi rác Hòn Rọ, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa thuộc Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa

7. Thực hiện Dự án Tăng cường năng lực thực hiện chiến lược Biển Đông Á (PEMSEA)

8. Công tác bảo vệ môi trường tại khu vực Dự án “Vinpearl Empire Condotel”

9. Phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn Đoàn cơ sở Sở Tài Nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2017 – 2019.

10. Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài – bước cải cách mạnh mẽ 

11. Những quy định mới về nộp tiền sử dụng đất được thực hiện tại Thông tư số 332/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 10/02/2017

12. Tổng quan về hệ thống cảng biển của tỉnh Khánh Hòa.

13. Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam.

14. Hướng dẫn các nội dung bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt.

15. Huyện Khánh Vĩnh tiếp tục thực hiện công tác giao đất cho các hộ đồng bảo dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất có khả năng sản xuất tại xã Khánh Bình, Khánh Hiệp.

 
Trang 4 trong tổng số 13 trang
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa