Home các số BT

Các số bản tin

Số 57 tháng 5 năm 2017

1. Một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính Quý I năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.

 2. Đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

 3. Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý về tài nguyên và môi trường Quý I năm 2017.

 4. Quyết định Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (chưa bao gồm lĩnh vực đất đai)  gồm 59 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Đo đạc bản đồ, Khí tượng thủy văn, Thông tin tài nguyên và môi trường, Biển – Hải đảo, Khoáng sản, Tài nguyên nước, Môi trường

 5. Một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ và chỉ số hài lòng năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 6. Một số điểm mới trong Quy chế thi đua khen thưởng của Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2017

7. Nhiều kết quả tích cực sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai

 8. Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực tài nguyên nước.

 9. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2017 

 10. Xác định các khu vực có khả năng cải tạo, phát triển bãi tắm nhân tạo và đề xuất các phương án nhằm bảo vệ bãi tắm tự nhiên trong Vịnh Nha Trang

 11. Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017.

 12. Công tác bảo vệ môi trường các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

13. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường

14. Những kết quả đạt được trong Quý I năm 2017 về công tác quản lý đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường

15. Tình hình phát triển các vùng kinh tế trọng điểm Tp. Nha Trang và khu vực Vịnh Cam Ranh.

16. Triển khai điều tra thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

17. Hội thảo dự án "Quy hoạch phát triển ngành Thủy sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035"


 

Số 56 tháng 3 năm 2017

1. Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016.

2. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP: Tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai

3. Hội nghị tập huấn kỹ năng xử lý văn bản trên phần mềm Eoffice.

4. Kết quả thực hiện Kế hoạch Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

5. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự  nghiệp trực thuộc

6. Phản ánh của người dân tại bãi rác Hòn Rọ, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa thuộc Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa

7. Thực hiện Dự án Tăng cường năng lực thực hiện chiến lược Biển Đông Á (PEMSEA)

8. Công tác bảo vệ môi trường tại khu vực Dự án “Vinpearl Empire Condotel”

9. Phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn Đoàn cơ sở Sở Tài Nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2017 – 2019.

10. Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài – bước cải cách mạnh mẽ 

11. Những quy định mới về nộp tiền sử dụng đất được thực hiện tại Thông tư số 332/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 10/02/2017

12. Tổng quan về hệ thống cảng biển của tỉnh Khánh Hòa.

13. Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam.

14. Hướng dẫn các nội dung bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt.

15. Huyện Khánh Vĩnh tiếp tục thực hiện công tác giao đất cho các hộ đồng bảo dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất có khả năng sản xuất tại xã Khánh Bình, Khánh Hiệp.

 

Số 55 tháng 11 năm 2016

1. Huấn luyện nghiệp vụ ứng phó sự cố tràn dầu năm 2016

2. Kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2016 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa.

3. Một số kết quả về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2016 tỉnh Khánh Hòa

4. Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Tràng An đã hoàn thành xử lý ô nhiễm theo Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

5. Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân và những hạn chế cần được khắc phục

6. Đánh giá chất lượng nước tại các vùng nuôi tôm ở Khánh Hòa thuộc  Dự án nguồn lợi ven biển vì  sự phát triển bền vững (CRSD)

7. Hội nghị tập huấn Pháp luật Khoáng sản năm 2016 tại Huyện Khánh Vĩnh.

8. Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quán lý về tài nguyên và môi trường trong 9 tháng đầu năm 2016.

9. Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng được xác nhận đã hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa

10. Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 tại Khánh Hòa

11. Một số kết quả chuyên môn về lĩnh vực môi trường đạt được trong 10 tháng năm 2016 của Chi cục bảo vệ môi trường

12. Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

13. Trung tâm Quan trắc TN và MT luôn đảm bảo chất lượng trong hoạt động quan trắc môi trường

14. Một số kết quả Ứng dụng Công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2016

15. Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Nghị quyết 8-NQ/ BCSĐTNMT ngày 29/8/2016 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

16. Tình hình triển khai các chương trình dự án lớn trên địa bàn tỉnh.

17. Tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại Sở Tài nguyên và Môi trường

18. Tổng hợp kết quả thăm dò sự hài lòng của khách hàng đối với Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016

19. Công tác giải phóng mặt bằng, công trình cơ sở hạ tầng phục vụ các Dự án của Trung tâm Phát triển quỹ đất trong Quý 3 năm 2016

 

Số 54 tháng 9 năm 2016

1. Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 7 năm 2016 chủ đề: “Triển khai Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 01 năm 2016 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm2030”

2. Kế hoạch Bảo vệ Môi trường (BVMT) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

3. Các giải pháp cần thực hiện đồng bộ để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tiếp theo.

4. Chỉnh sửa phần mềm Vilis 2.0 để cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính.

5. Một số kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc tỉnh Khánh Hòa năm 2015

6. Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Khánh Hòa

7. Hội thảo tập huấn về Báo cáo hiện trạng vùng bờ và Hệ thống thông tin tích hợp trong quản lý tổng hợp vùng bờ

8. Bảo mật Hệ thống máy tính với Windows 10

9. Xác nhận hoàn thành Hệ thống xử lý nước thải thuộc dự án “Trại đà điểu thương phẩm và trồng cỏ” của Tổng Công ty Khánh Việt

10. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM; Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường/Cam kết bảo vệ môi trường

11. Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

12. Một số kết quả sau 05 năm thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

13. Một số kết quả công tác quản lý, sử dụng đất đai 06 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

14. Tình hình thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước.

15. Tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

16. Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo “ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam”


 

Số 53 tháng 7 năm 2016

1. Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2016 

2. Công bố danh sách các điểm có giá trị đặc trưng mực nước của vùng ven biển và ban hành hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mức nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình.

3. Những công tác đã hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2016 của Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh

4. Những bất cập trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đăng ký đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp

5. Những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2016 của Văn phòng Đăng ký đất đai

6. Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý Ngành tài nguyên và môi trường trong 6 tháng đầu năm 2016.

7. Tầm quan  trọng của công tác văn thư lưu trữ trong việc quản lý hành chính (QLHC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT)

8. Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Chi cục Bảo vệ môi trường 

9. Một số kết quả trong công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

10. Một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016 của Trung tâm Kỹ thuật TNMT

11. Báo cáo kết quả tự kiểm tra giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng của Sở Tài nguyên và Môi trường

12. Tổng kết các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 tại Khánh Hòa

13. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng cuối năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

14. Một số kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Chi cục Quản lý đất đai

 
Trang 4 trong tổng số 12 trang
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa