Home các số BT

Các số bản tin

Số 51 tháng 3 năm 2016

1. Tỉnh Khánh Hòa hưởng ứng ngày nước Thế giới năm 2016

2. Công tác BVMT của Công ty TNHH MTV Hải Đăng Phát và cơ sở mua bán – sản xuất, chế biến phụ phẩm hải sản của ông Nguyễn Chí Nam

3. Cần rút ngắn Quy trình định giá đất cụ thể

4. Công tác điều tra thông tin chuyển nhượng thị trường QSD đất đai năm 2016.

5. Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Môi trường mới ban hành

6. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nạo vét, khơi thông luồng lạch kết hợp thu hồi sản phẩm cát nhiểm mặn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

7. Hướng dẫn các nội dung bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt

8. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ 17 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

9. Thông báo về việc chấm dứt việc sử dụng đất không đúng mục đích tại số 17 Biệt thự, phường Lộc thọ, TP Nha trang

10. Báo cáo tăng cường giám sát và xác nhận hoàn thành các công trình BVMT đối với các dự án đã phê duyệt ĐTM

11. Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên - môi trường biển và hải đảo

12. Đẩy mạnh Ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý và cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

13. Giới thiệu về Microsoft Office 2016

 

Số 50 tháng 1 năm 2016

1. Thư chúc Tết Bính Thân (2016) của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.

2. Những kết quả đạt được trong năm 2015 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Trung tâm Quan trắc TN&MT

3. Công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các Dự án

4. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2016.

6. UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

7. Cần quan tâm đến nguy cơ xảy ra sự cố môi trường.

8. Xây dựng cảng chuyên dùng của nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn khu công nghiệp Ninh Thủy thị xã Ninh Hòa

9. Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường năm 2015.

7. Những kết quả trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và quản lý các quỹ đất của tỉnh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

8. Những nhiệm vụ về quản lý khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2015.

9. Phối hợp luân chuyển thông tin địa chính điện tử xác định nghĩa vụ tài chính - bước đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

10. Những thành tích đạt được trong năm 2015 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Chi cục Bảo vệ môi trường

11. Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai trong năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ 2016.

12. Nhìn lại một năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp.

13. Một số nhận xét, đánh giá về chất lượng môi trường nước biển ở khu vực Bắc Vịnh Cam Ranh đầu tháng 11/2015.

 

Số 49 tháng 11 năm 2015

1. Hội nghị tổng kết kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015.

2. Kết quả triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam – tỉnh Khánh Hòa (VLAP).

3. Thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích đất phi nông nghiệp trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

4. Triển khai thực hiện Khoản 1 Điều 79 của Luật tài nguyên, môi trường Biển và Hải đảo.

5. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015.

6. Áp dụng phương thức quản lý tài nguyên và môi trường biển dựa vào cộng đồng.

7. Tình hình thực hiện các dự án trong khu du lịch bán đảo Cam Ranh.

8. Kết quả ứng dụng ArcGis 9.3 quản lý ranh giới các dự án giao và cho thuê khu vực biển tại Chi cục Biển và Hải đảo.

9. Phát triển du lịch sinh thái biển tại Nha Trang theo hướng phát triển bền vững.

10. Triển khai thí điểm luân chuyển hồ sơ cấp Giấy chứng nhận của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trực tiếp từ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

11. Tình hình thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia của tỉnh Khánh Hòa.

12. UBND Huyện Khánh Vĩnh Lễ trao Quyết định giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất tại xã Khánh Nam.

13. Nghị định Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

14. Hội thi “Thanh niên chung tay hành động vì môi trường” thị xã Ninh Hòa năm 2015.

 

Số 48 tháng 9 năm 2015

1. Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường tại Khánh Hòa năm 2015.

2. Sở TNMT đăng ký 25 thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến qua Internet mức độ 3.

3. Thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại Khánh Hòa.

4. Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 về Hiện trạng môi trường nước biển ven bờ, trầm tích biển (tiếp theo)

5. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015.

6. Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực Bảo vệ môi trường và Tài nguyên Nước đối với Công ty Cổ phần du lịch Hồng Hải.

7. Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của bãi chôn lấp rác và trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa.

8. Thí điểm hoạt động hỗ trợ pháp lý về pháp luật bảo vệ môi trường.

9. Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ khu vực có nguy cơ xói lở bờ biển tỉnh Khánh Hòa tại Chi cục Biển và Hải đảo.

10. Triển khai thực hiện “Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030”

11. Loài rêu mới được ghi nhận tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh.

12. Tổng quan hiện trạng  Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

13. Kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 2 năm 2015.

14. Chấp hành pháp luật về lĩnh vực Bảo vệ môi trường và Tài nguyên Nước đối với Công ty kinh doanh đà điểu, cá sấu Khatoco.

15. Huyện Khánh Vĩnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015.

16. Thêm loài cây mới cho Khánh Hòa: Lưu hoa Ký – Billolivia kyi

17. Xã Suối Tân: Sạch đẹp hơn nhờ mô hình tự nguyện thu gom rác.

18. Hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật năm 2015

19. Bìa 3 

Số 47 tháng 7 năm 2015

1. Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 (Hiện trạng môi trường nước mặt lục địa, nước dưới đất).

2. Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý.

3. Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 6 năm 2015 “Định hướng hoạt động quan trắc môi trường trong giai đoạn mới”.

4. Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục đối với nước thải tại KCN Suối Dầu.

5. Một số điểm mới khi thực hiện Quyết định quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

6. Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của bệnh viên chuyên khoa Tâm thần tỉnh Khánh Hòa.

7. Công tác triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” (Đề án 373) tại tỉnh Khánh Hoà.

8. Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2015 Khối thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

9. Hội nghị Phổ biến kiến thức phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường trên biển.

10. Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa triển khai luân chuyển hồ sơ điện tử cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

11. Hội thảo “Yến sào Khánh Hòa – Sản phẩm quốc gia Yến sào Việt Nam”.

12. Xác nhận hoàn thành hệ thống xử lý nước thải của Trung tâm Dịch vụ tuyến Bắc Nam, Công ty TNHH nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa.

13. Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 6 tháng đầu năm 2015 và tình hình thực hiện Dự án VLAP đến ngày 30/6/2015.

14. Một số kết quả công tác trọng tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2015.

15. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014.

16. Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

17. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Khu đô thị mới Phước Long, thành phố Nha Trang.

18. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

19. Bổ sung kinh phí thực hiện dự án, nhiệm vụ thuộc Chương tình hành động của UBND tỉnh Khánh Hòa về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

20. Bìa 3

 
Trang 5 trong tổng số 12 trang
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa