Home các số BT

Các số bản tin

Số 47 tháng 7 năm 2015

1. Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 (Hiện trạng môi trường nước mặt lục địa, nước dưới đất).

2. Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý.

3. Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 6 năm 2015 “Định hướng hoạt động quan trắc môi trường trong giai đoạn mới”.

4. Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục đối với nước thải tại KCN Suối Dầu.

5. Một số điểm mới khi thực hiện Quyết định quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

6. Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của bệnh viên chuyên khoa Tâm thần tỉnh Khánh Hòa.

7. Công tác triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” (Đề án 373) tại tỉnh Khánh Hoà.

8. Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2015 Khối thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

9. Hội nghị Phổ biến kiến thức phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường trên biển.

10. Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa triển khai luân chuyển hồ sơ điện tử cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

11. Hội thảo “Yến sào Khánh Hòa – Sản phẩm quốc gia Yến sào Việt Nam”.

12. Xác nhận hoàn thành hệ thống xử lý nước thải của Trung tâm Dịch vụ tuyến Bắc Nam, Công ty TNHH nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa.

13. Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 6 tháng đầu năm 2015 và tình hình thực hiện Dự án VLAP đến ngày 30/6/2015.

14. Một số kết quả công tác trọng tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2015.

15. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014.

16. Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

17. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Khu đô thị mới Phước Long, thành phố Nha Trang.

18. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

19. Bổ sung kinh phí thực hiện dự án, nhiệm vụ thuộc Chương tình hành động của UBND tỉnh Khánh Hòa về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

20. Bìa 3

 

Số 46 tháng 5 năm 2015

1. Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Lịch sử, ý nghĩa của Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015 tại Khánh Hòa.

3. Công bố thủ tục hành chính mới về lĩnh vực đất đai.

4. Trồng cây và thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại đảo Hòn Tằm hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2015.

5. Một số điểm mới trong quy chế thi đua của ngành Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa năm 2015.

6. Hành trình tình nguyện bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng năm 2015 của Ninh Hòa.

7. Sở TNMT hoàn thành việc rà soạt, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.

8. Hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2015.

9. Nhu cầu sử dụng đất của Tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

10. Các hoạt động hưởng ửng ngày môi trường thế giới năm 2015 của nhân dân Khánh Sơn.

11. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về biển, hải đảo tỉnh Khánh Hòa.

12. Một số yêu cầu bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp Suối Dầu.

13. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

14. Công tác thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

15. Hiện trạng đa dạng sinh học rừng tỉnh Khánh Hòa.

16. Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2020.

17. Chứng nhận 02 cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

Số 45 tháng 3 năm 2015

1. Công trình thanh niên tại huyện Khánh Sơn chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

2. Công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2010-2015.

3. Đồng chí Lê Mộng Điệp - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  Khánh Hòa nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/5/2015.

4. Một số nội dung trọng tâm về công tác cải cách hành chính của Sở TNMT năm 2015.

5. Chấn chỉnh công tác đo đạc thẩm định trích đo địa chính.

6. Triển khai công tác bồi thường, GPMB dự án khu nghỉ mát Cam Ranh City tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm.

7. Các bãi chôn lấp chất thải rắn và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tỉnh Khánh Hòa.

8. Hội thảo về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường liên quan đến hóa chất độc hại/PCB.

9. Kết quả kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đấu nối, xả nước thải vào hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang.

10. Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ tài nguyên và môi trường quý I năm 2015.

11. Trả lời kiến nghị của người dân tổ An ninh nhân dân 43 thôn An Ninh, xã Diên An.

12. Kiểm tra xác nhận hoàn thành hệ thống xử lý nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi của Công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoco.

13. Tình hình thực hiện công tác thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

14. Tuổi trẻ Sở Tài nguyên và Môi trường chung tay bảo vệ môi trường làng nghề.

15. Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối các Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

16. Kế hoạch triển khai công tác Dân vận năm 2015.

17. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

18. UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường.

19. Kiểm tra việc sử dụng đất và thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Ngọc Sương tại Bãi Lao – Bãi Cồn, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh.

20. Công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

21. Kết quả cấp GCN quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2014 và Kế hoạch cấp GCN năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

22. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020.

 

Số 44 tháng 1 năm 2015

1. Thư chúc tết Nguyên đán 2015 của Giám 2đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.

2.Tình hình hoạt động công tác Đảng của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa năm 2014.

3.Tình hình thực hiện công tác BVMT đối với hoạt động khai thác khoáng sản (năm 2013 – 2014).

4.Kết quả kiểm tra hoạt động xả nước thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Suối Dầu.

5. Bộ TNMT tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” cho 16 công chức, viên chức ngành TNMT tỉnh Khánh Hòa.

6. Tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020.

7. Thủ tục sử dụng đất tại Khu du lịch sinh thái Đảo Bình Hưng tại xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh.

8. Sở TNMT phát động phòng trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2015

9. Công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn đến năm 2015.

10. Những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính năm 2014 của Sở TNMT.

11. Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và chuyển mục đích sử dụng đất lúa cho các dự án, công trình trong năm 2015.

12. Kết quả 5 năm hoạt động của trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

13. Quy định về điều kiện, năng lực của tổ chức, các nhân thực hiện các hoạt động tư vấn trong lĩnh vực Tài nguyên nước

14. Xây dựng bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã theo Luật Đất đai năm 2013.

15. Kết quả điều tra thiệt hại lúa trồng tại xã Suối Tân do ô nhiễm môi trường.

16. Những kết quả công tác nổi bật trong năm 2014 của Văn phòng đăng ký quyền sử đất tỉnh Khánh Hòa.

17. Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quán lý về tài nguyên và môi trường năm 2014.

18. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường không ngừng nâng cao năng lực quan trắc môi trường và kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn tỉnh.

 

Số 43 tháng 11 năm 2014

Trong số này gồm có:

1. Giới thiệu Dự án Green Fins ở Việt Nam.

2. Tình hình thực hiện Chương trình MTQG về KTTV và BĐKH giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Khánh Hòa.

3. Một số điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (tiếp theo).

4. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại thành phố Nha Trang - tháng 10/2014 (trạm quan trắc không khí tự động).

5. Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo bãi rác Hòn Rọ theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh” tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

6. Thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về Bảo vệ môi trường năm 2014.

7. Tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

8. Một số kết quả công tác lĩnh vực tài nguyên đất.

9. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

10.Trạm Quan trắc không khí tự động tại Nha Trang những kết quả bước đầu đạt được qua hơn 2 năm hoạt động.

11. Thực hiện Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015.

12. Công tác bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt của dự án “Kho xăng dầu hàng không sân bay Cam Ranh”.

13. Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính của Chi cục Bảo vệ môi trường.

14. Bảo vệ môi trường tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh.

15. Công tác bảo vệ môi trường của Khu công nghiệp Suối Dầu.

16.Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

17. Kết quả công tác thanh tra trong lĩnh vực Khoáng sản.

18. Hệ thống xử lý nước thải của “Khu giải trí – dịch vụ E – Land Four Seasons”.

19.Tham gia ý kiến thẩm định Dự án Hệ thống cấp nước 03 xã huyện Diên Khánh.

20. Hướng dẫn hồ sơ môi trường khu liên cơ quan của Công ty Truyền tải điện 3.

21. Công tác BVMT Dự án “Khách sạn Royal Gate – Nha Trang”.

22. Hành trình tình nguyện bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng năm 2014 của Phòng Tài nguyên môi trường Thị xã Ninh Hòa.

 
Trang 6 trong tổng số 12 trang
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa