Home các số BT

Các số bản tin

Số 42 tháng chín năm 2014

Trong số này gồm có:

01. Kết quả thực hiện Nhóm tham gia cộng đồng cấp xã thực hiện dự án VLAP.

02. Báo cáo và góp ý dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi TTLT số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT và số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC.

03. Thỏa thuận vị trí đổ bùn nạo vét của Dự án "Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong".

04. Một số nội dung đề xuất trong phương án xây dựng giá đất 2015-2019.

05. Thẩm định nội dung kế hoạch triển khai nhiệm vụ môi trường năm 2014 của Thị xã Ninh Hòa.

06. Xác định giá đất nông nghiệp trong khu dân cư trong công tác Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

07. Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

08. Quan trắc hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần tỉnh Khánh Hòa.

09. Công tác bảo vệ môi trường tại Dự án "Khách sạn Nha Trang Palace" tại số 09 Yersin, thành phố Nha Trang.

10. Xác nhận vị trí neo đậu chuyển tải đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường.

11. Kết quả thực hiện công tác dân vận của Sở TNMT năm 2014.

12. Xử lý chuyển tiếp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

13. Công tác quản lý nhà nước về cấp phép hoạt động khoáng sản đá Granit ốp lát trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

14. Một số điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường.

15. Góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và thành quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về TNMT.

16. Những điểm mới trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

17. Chủ trương giải quyết hỗ trợ đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất bởi nhiều dự án khác nhau.

18. Giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các doanh nghiệp trên địa bàn xã Vĩnh Phương xả thải gây ô nhiễm môi trường.

19. Rà soát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận cho các công ty nông lâm nghiệp.

20. Góp ý Dự thảo các Quy chuẩn Việt Nam về Môi trường.

21. Giải quyết kiến nghị của người dân đối với việc thi công mở rộng quốc lộ 1A gây ô nhiễm môi trường.01011.

 

Số 41 tháng bảy năm 2014

Trong số này gồm có:

01. Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn 06 tháng đầu năm 2014.

02. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2014.

03. Xây dựng bổ sung công trình tự xử lý chất thải nguy hại.

04. Công tác quản lý nhà nước về cấp phép hoạt động khoáng sản "bùn khoáng" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

05. Thu gom rác thải và làm sạch bờ biển Nha Trang.

06. Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014.

07. Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa với kết quả bán đấu giá QSD đất 06 tháng đầu năm 2014.

08. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa 06 tháng đầu năm 2014.

09. Những kết quả nổi bật về công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2014.

10. Sơ kết 06 tháng đầu năm 2014 - Khối quản lý nhà nước cấp huyện, ngành TNMT.

11. Một số thông tin về môi trường Vịnh Nha Trang.

12. Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 đối với công tác thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

13. Về việc bóc tách đất giao cho người dân sản xuất nông lâm trường.

14. Các Khối thi đua thuộc Sở TNMT hoàn thành sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm 2014.

15. Hội thảo về Công nghệ, phương pháp mới trong quan trắc môi trường.

16. Kinh phí hợp đồng nhân sự thực hiện dự án VLAP từ tháng 7/2014 đến hết tháng 6/2015.

17. Trả lời kiến nghị cử tri.

18. Một số kết quả về công tác giải quyết thanh tra và tiếp dân.

19. Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại thị xã Ninh Hòa.

20. Một số kết quả công tác lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

21. Lập Đề án bảo vệ môi trường đối với các cơ sở đã đi vào hoạt động.

22. Hội thảo giới thiệu hướng dẫn thực hiện chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và triển khai quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước.

 

Số 40 tháng năm năm 2014

Trong số này gồm có:

01. Hội thảo tham vấn góp ý Dự thảo Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải Đảo.

02. Diễn văn Chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường.

03. Một số kết quả công tác về lĩnh vực Môi trường, Nước - Khí tượng Thủy văn, Khoáng sản.

04. Một số kết quả công tác về lĩnh vực Tài nguyên đất.

05. Đại hội Đoàn thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2014-2017.

06. Chi cục Quản lý đất đai được cấp giấy chứng nhận hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 2008

07. Diễn văn Kỷ niệm 10 năm của Đoàn viên thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường.

08. Báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng quốc lộ 1A đến ngày 23/4/2014.

09. Kiểm tra, thẩm định Dự án chế biến đá Granit.

10. Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2014.

11. Một số nội dung liên quan Ngày Nước Thế giới năm 2014.

12. Một số giải pháp nhằm thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2016.

13. Nâng cao hiệu quả Quản lý phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Hòn Mun cần có các giải pháp đồng bộ.

14. Phát biểu của đồng chí Lê Mộng Điệp - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa (Đại hội đoàn cơ sở năm 2014).

15. Hướng dẫn soạn thảo văn bản trực tuyến.

16. Địa điểm xây dựng trạm thu phí mới Ninh An.

17. ĐTM cho Dự án Hyatt Regency Cam Ranh Bay Resort và Spa.

18. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ định giá đất Dự án.

19. Kết quả kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính đợt 1 năm 2014.

20. Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững Biển và Hải đảo Việt Nam " trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn đến năm 2015.

21. Dự án Khu biệt thự và sân Golf Ninh Long tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

22. Ký kết giao ước thi đua Khối đơn vị sự nghiệp năm 2014.

23. Đánh giá tình hình sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số.

24. Mở rộng kho xăng dầu tại khu vực cảng Cam Ranh, phường Ba Ngòi, Tp. Cam Ranh.

25. Lễ thông xe đường Mai Xuân Thưởng, thành phố Nha Trang. 

Số Đặc biệt tháng ba năm 2014

Trong số này gồm có:

01. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

02. Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa - chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển.

03. 10 năm xây dựng Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

04. Hoạt động Quản lý tổng hợp tài nguyên, tuyên truyền biển đảo trong thời gian vừa qua tại Khánh Hòa.

05. Tác động của Biến đổi khí hậu đối với tỉnh Khánh Hòa - Thách thức và cơ hội.

06. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh với việc phát triển quỹ đất trên địa bàn thành phố Nha Trang.

07. Cần sớm hoàn thiện quy hoạch tài nguyên nước ở Khánh Hòa để khai thác, sử dụng bền vững.

08. Sử dụng hiệu quả kinh phí sự nghiệp môi trường để giải quyết các vấn đề môi trường ở Khánh Hòa.

09. Trung tâm Công nghệ môi trường (Entec) - Environmental Technology Centrer.

10. Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý trong quản lý hoạt động Khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

11. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa.

12. Công tác định giá đất thời gian qua trên địa bàn tỉnh.

13. Hoạt động quan trắc môi trường trong thời gian qua tại Khánh Hòa.

14. Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước Miền trung và Tây nguyên: Những đóng góp tích cực và triển vọng.

15. Trang ảnh hoạt động ngành Tài nguyên và Môi trường.

16. 10 năm ngành môi trường tỉnh Khánh Hòa (2004-2014).

17. Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước Miền trung và Tây nguyên.

18. Kết quả thực hiện Dự án "Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam" (VLAP) sau 5 năm.

19. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên Môi trường và phong trào thanh niên trong 10 năm xây dựng và trưởng thành.

20. Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Ninh Hòa - Đơn vị dẫn đầu khối thi đua các phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện năm 2013.

21. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa - Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa.

22. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa - Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.

23. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa - Trung tâm Phát triển Quỹ đất.

24. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa - Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.

25. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang - Chặng đường 10 năm phát triển.

26. Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD), 10 năm cống hiến vì sự phát triển cộng đồng ven biển Khánh Hòa.

27. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp - Phân viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp Miền Trung.


 

Số 38 tháng một năm 2014

Trong số này gồm có:

01. Ngành Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2014.

02.Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

03. Một số nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa năm 2014.

04. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa - Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013.

05. Những kết quả công tác nổi bật trong năm 2013  của Chi cục Quản lý Đất đai.

06.Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2013.

07. Hoạt động cung cấp thông tin Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

08. Một số kết quả công tác của Chi cục Bảo vệ Môi trường năm 2013.

09. Tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Quốc lộ 1A của tỉnh.

10. Phòng Khoáng sản - Địa chất, đơn vị dẫn đầu Khối thi đua các Phòng, Chi cục trực thuộc Sở năm 2013.

11. Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Ninh Hòa, đơn vị dẫn đầu Khối thi đua các Phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện năm 2013.

12. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nghĩa trang Bắc Vân Phong tại xã Vạn Khánh - Huyện Vạn Ninh.

13. Cải tạo đất trồng rừng, thu hồi đất san lấp phục vụ Dự án Quốc lộ 1A.

14. Kiểm tra xử lý ô nhiễm môi trường khu vực Bãi rác Hòn Nhọn.

15. Một số kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2013 của Chi cục Bảo vệ Môi trường.

16. Khai thác, sử dụng nước dưới đất tại Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh.

17. Kế hoạch hoạt động của Ban quản lý Dự án MCD năm 2014.

 
Trang 7 trong tổng số 12 trang
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa