Home các số BT

Các số bản tin

 

Số 30 tháng chín năm 2012.

Trong số này gồm có:

Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP).

Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam năm 2011 và những điểm mới cơ bản.

Vài gợi ý về việc tăng cường nguồn nước ở bán đảo Hòn Gốm.

15 điểm lưu ý khi triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới về Khoáng sản.

Tập huấn “Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng” trong phòng thí nghiệm.

Tình hình công tác lập Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2011 – 2015.

Hội nghị Quốc tế biển Đông 2012 tại Nha Trang.

Hội thảo rà soát và đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động dân tộc thiểu số của Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam.

Giao lưu gặp mặt hai Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Điều chỉnh giảm tỷ lệ thuê đất, hệ số K thị trường và giảm giá đất sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Một số kinh nghiệm về an toàn và bảo quản máy tính.

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường Khánh Hòa 6 tháng đầu năm 2012.

Tình hình giải quyết hồ sơ đất đai trong quý III năm 2012.

ĐỔI ĐỜI

Gió đêm

 

Số 29 tháng bảy năm 2012

Trong số này gồm có :

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Những vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Hiện trạng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa

Mã hóa dữ liệu - Giải pháp bảo mật trong lưu trữ

Đang có vướng mắc khi bảo vệ pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản

UBND tỉnh họp chấn chỉnh công tác quản lí và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khu kinh tế

UBND tỉnh Khánh Hòa công bố, trao giải cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch khu trung tâm đô thị Nha Trang

Mở rộng và xây dựng mới Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

Hộ thảo góp ý dự thảo kế hoạch tuyên truyền về biển và hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp 6 tháng đầu năm đã diễn ra theo đúng kế hoạch và vượt chỉ tiêu

Về chủ trương xây dựng giá đất của tỉnh năm 2013

Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng năm 2011 đã được công bố

Một số vấn đề thực tiễn cần xem xét khi sửa đổi Luật đất đai năm 2003

Hỏi đáp pháp luật

Đã có Trạm quan trắc môi trường không khí tự động - cố định tại TP Nha Trang

 
   
Trang 9 trong tổng số 12 trang
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa