Home các số BT

Các số bản tin

Số 67 tháng 11 năm 2018

1. Kiểm soát, bảo vệ tài nguyên du lịch gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tác động đến phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa

2. Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

3. Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 của Thủ tướng Chính phủ

4. Thực hiện giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

5. Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

6. Thực hiện Chỉ thị về việc chấn chỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước của Thủ tướng Chính phủ

7. Một số kết quả về công tác thực hiện chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018 tại Khánh Hòa

8. Cơ hội và thách thức trong xây dựng Đô thị thông minh

9. Tìm hiểu vể Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

10. Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2018-2020

11. Những kết quả thực hiện theo Kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học quốc gia lần thứ 6 của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010-2017

12. Báo cáo  Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính Trị về  Tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

13. Sơ kết 3 năm phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2015-2018

14. Thực hiện Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 

Số 66 tháng 9 năm 2018

1. Khu trưng bày Đa dạng sinh học rừng Khánh Hòa tại KDL Đảo Hoa lan

2. Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động giết mổ gia súc tại huyện Vạn Ninh

3. Một số nhiệm vụ về công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường

4. Phát triển du lịch biển đảo khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh - Thực trạng và định hướng phát trển bền vững

5. Quá trình đánh giá về thực trạng triển khai hoạt động kinh tế chất thải tại Khánh Hòa và một số giải pháp để thực hiện hoạt động này đến năm 2030.

6. Kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Khánh Hòa

7. Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

8. Chi cục Bảo vệ môi trường đánh giá kết quả đạt được 9 tháng đầu năm 2018

9. Thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

10. Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Trạm nghiền Cam Ranh năm 2018

11. Luật an ninh mạng 2018 - 8 nội dung nổi bật nhất

12. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 tại Đảng Bộ Sở TNMT

13. Phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020

14. Thực hiện Kế hoạch truyền thông về Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực truyến tỉnh Khánh Hòa

 

số 65 tháng 7 năm 2018

1. Hội thao – Hội diễn văn nghệ Ngành Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố Duyên hải Nam Trung bộ năm 2018 tại Quảng Nam

2. Tỉnh Khánh Hòa kỷ niệm 70 năm Hồ chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

3. Một số kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

4. Tỉnh Khánh Hòa tập trung nguồn vốn để đầu tư các dự án mang tính chất trọng điểm, có yếu tố thúc đẩy phát triển đô thị năm 2018

5. Công tác quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

6. Kết quả công tác công đoàn 06 tháng đầu năm của Công đoàn cơ sở  Sở Tài nguyên và Môi trường và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018

7. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

8. Trung tâm Quan trắc sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2018

9. Công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh vật biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10. Hiện trạng các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11. Tiếp nhận và giải quyết đơn thư với công tác chuẩn bị phục vụ Ban Thường vụ Quốc Hội

12. Hồ chí Minh-Một phong cách lớn, một hiện tượng văn hóa đặc sắc

13. Liên hoan thiếu nhi thế giới năm 2018 cho một trái đất xanh

 

Số 64 tháng 5 năm 2018

1. Quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

2. 10 năm (2008-2018) hoạt động Hội bảo vệ thiên nhiên & môi trường tỉnh Khánh Hòa

3. Công tác bảo vệ môi trường thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018

4. Công viên trường sa – nét độc đáo trong tuyên truyền chủ quyền biển đảo

5. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào quản lý cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa

6. Tỉnh Khánh Hòa tăng 06 bậc so với năm 2016 về chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017

7. Tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh

8. Chất lượng môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2017

9. Báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi

10. Tổng kết việc huy động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11. Hướng dẫn cách tính tiền chuyển mục đích sử dụng đối với đất, nhà ở của doanh nghiệp nhà nước phải di dời theo quy hoạch hoặc ô nhiễm môi trường

   
Trang 2 trong tổng số 12 trang
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa