Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật giữa Sở TNMT và hội Luật gia, ngày 14/5/2019

Thứ hai, 24 Tháng 6 2019 16:12 Quản trị Khánh Hòa
In
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 24 Tháng 6 2019 16:14 )