Số 29 tháng bảy năm 2012

Thứ sáu, 24 Tháng 8 2012 13:50 Quản trị Khánh Hòa
In
Trong số này gồm có :

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Những vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Hiện trạng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa

Mã hóa dữ liệu - Giải pháp bảo mật trong lưu trữ

Đang có vướng mắc khi bảo vệ pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản

UBND tỉnh họp chấn chỉnh công tác quản lí và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khu kinh tế

UBND tỉnh Khánh Hòa công bố, trao giải cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch khu trung tâm đô thị Nha Trang

Mở rộng và xây dựng mới Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

Hộ thảo góp ý dự thảo kế hoạch tuyên truyền về biển và hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp 6 tháng đầu năm đã diễn ra theo đúng kế hoạch và vượt chỉ tiêu

Về chủ trương xây dựng giá đất của tỉnh năm 2013

Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng năm 2011 đã được công bố

Một số vấn đề thực tiễn cần xem xét khi sửa đổi Luật đất đai năm 2003

Hỏi đáp pháp luật

Đã có Trạm quan trắc môi trường không khí tự động - cố định tại TP Nha Trang

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 02 Tháng 11 2012 09:46 )