Số 30 tháng chín năm 2012.

Thứ ba, 06 Tháng 11 2012 08:57 Quản trị Khánh Hòa
In

Trong số này gồm có:

Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP).

Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam năm 2011 và những điểm mới cơ bản.

Vài gợi ý về việc tăng cường nguồn nước ở bán đảo Hòn Gốm.

15 điểm lưu ý khi triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới về Khoáng sản.

Tập huấn “Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng” trong phòng thí nghiệm.

Tình hình công tác lập Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2011 – 2015.

Hội nghị Quốc tế biển Đông 2012 tại Nha Trang.

Hội thảo rà soát và đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động dân tộc thiểu số của Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam.

Giao lưu gặp mặt hai Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Điều chỉnh giảm tỷ lệ thuê đất, hệ số K thị trường và giảm giá đất sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Một số kinh nghiệm về an toàn và bảo quản máy tính.

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường Khánh Hòa 6 tháng đầu năm 2012.

Tình hình giải quyết hồ sơ đất đai trong quý III năm 2012.

ĐỔI ĐỜI

Gió đêm

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 08 Tháng 5 2013 10:29 )