Số 34 tháng năm năm 2013

Thứ hai, 15 Tháng 7 2013 15:09 Quản trị Khánh Hòa
In

Trong số này gồm có:

1. Trả lời bạn đọc - Đường cơ sở là gì? Có bao nhiêu loại đường cơ sở, được quy định trong côngươớc Luật Biển 1983?.

2. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở TNMT 6 tháng đầu năm 2013.

3. Một số tình hình nổi bật về hoạt động Khoáng Sản ở Khánh Hòa trong thời gian qua.

4. Kết quả công tác đấu tranh phòng chống khai thác, vận chuyển Lâm Sản, Khoáng Sản trái phép trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.

5. Trao đổi về chính sách tiền bồi thường dân chưa nhận gởi kho bạc hay ngân hàng?.

6. Diễn đàn thương hiệu biển Việt Nam lần thứ V với chủ đề: "Khu bảo tồn biển với việc phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển, đảo".

7. Cảm xúc khi được tham gia hội thi thanh niên tuyên truyền biển đảo quê hương.

8. MCD Một thập kỷ đồng hành cùng cộng đồng dân cư ven biển huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

9. Ký sự của một Quản Kho.

10. Công tác phổ biến văn bản pháp luật về Khoáng Sản năm 2013.

11. Hướng dẫn sử dụng hộp thư công vụ Khánh Hòa.

12. Trung Tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường quá trình hoàn thiện và phát triển.

13. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản Lý Thủ Tục Hành Chính.

14. Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2010-2015.

15. UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thay thế các thủ tục hành chính về lĩnh vực Khoáng Sản và Đất Đai.

16. Hoạt động trồng rừng ngập mặn tại Đầm Bấy, phường Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013.

17. Liên hoan các đội tuyên truyền thanh niên về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

18. Khai mạc diễn tập phòng chống lụt bão, thiên tai năm 2013.

19. Sở TNMT được Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008.

20. Triển khai bộ phần mềm một cửa điện tử.

21. Câu lạc bộ Thơ!.Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 15 Tháng 4 2014 14:07 )