Số 44 tháng 1 năm 2015

Thứ tư, 04 Tháng 3 2015 08:57 Quản trị Khánh Hòa
In

1. Thư chúc tết Nguyên đán 2015 của Giám 2đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.

2.Tình hình hoạt động công tác Đảng của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa năm 2014.

3.Tình hình thực hiện công tác BVMT đối với hoạt động khai thác khoáng sản (năm 2013 – 2014).

4.Kết quả kiểm tra hoạt động xả nước thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Suối Dầu.

5. Bộ TNMT tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” cho 16 công chức, viên chức ngành TNMT tỉnh Khánh Hòa.

6. Tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020.

7. Thủ tục sử dụng đất tại Khu du lịch sinh thái Đảo Bình Hưng tại xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh.

8. Sở TNMT phát động phòng trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2015

9. Công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn đến năm 2015.

10. Những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính năm 2014 của Sở TNMT.

11. Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và chuyển mục đích sử dụng đất lúa cho các dự án, công trình trong năm 2015.

12. Kết quả 5 năm hoạt động của trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

13. Quy định về điều kiện, năng lực của tổ chức, các nhân thực hiện các hoạt động tư vấn trong lĩnh vực Tài nguyên nước

14. Xây dựng bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã theo Luật Đất đai năm 2013.

15. Kết quả điều tra thiệt hại lúa trồng tại xã Suối Tân do ô nhiễm môi trường.

16. Những kết quả công tác nổi bật trong năm 2014 của Văn phòng đăng ký quyền sử đất tỉnh Khánh Hòa.

17. Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quán lý về tài nguyên và môi trường năm 2014.

18. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường không ngừng nâng cao năng lực quan trắc môi trường và kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn tỉnh.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 05 Tháng 3 2015 14:56 )