Số 50 tháng 1 năm 2016

Thứ năm, 16 Tháng 6 2016 15:10 Quản trị Khánh Hòa
In

1. Thư chúc Tết Bính Thân (2016) của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.

2. Những kết quả đạt được trong năm 2015 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Trung tâm Quan trắc TN&MT

3. Công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các Dự án

4. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2016.

6. UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

7. Cần quan tâm đến nguy cơ xảy ra sự cố môi trường.

8. Xây dựng cảng chuyên dùng của nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn khu công nghiệp Ninh Thủy thị xã Ninh Hòa

9. Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường năm 2015.

7. Những kết quả trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và quản lý các quỹ đất của tỉnh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

8. Những nhiệm vụ về quản lý khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2015.

9. Phối hợp luân chuyển thông tin địa chính điện tử xác định nghĩa vụ tài chính - bước đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

10. Những thành tích đạt được trong năm 2015 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Chi cục Bảo vệ môi trường

11. Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai trong năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ 2016.

12. Nhìn lại một năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp.

13. Một số nhận xét, đánh giá về chất lượng môi trường nước biển ở khu vực Bắc Vịnh Cam Ranh đầu tháng 11/2015.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 17 Tháng 6 2016 15:28 )