Hội nghị Ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2011

Thứ sáu, 17 Tháng 2 2012 15:54 Quản trị Khánh Hòa
In

Ngày 2/12/2011 Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì khai mạc “Hội nghị về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2011 các tỉnh phía Nam” tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên CNTT của các Sở TN&MT của các tỉnh phía Nam tính từ Thừa Thiên Huế trở vào, ngoài ra còn có đại diện các Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông đến tham dự và trình bày các báo cáo có liên quan đến chủ đề của Hội nghị.

Hội nghị đã nêu lên những vấn đề: Tình hình ứng dụng CNTT của ngành TN&MT; kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ TN&MT giai đoạn 2011 - 2015; định hướng xây dựng chính phủ điện tử trong ngành TN&MT; các cơ chế, chính sách quản lý đầu tư ứng dụng CNTT; một số giải pháp và mô hình kỹ thuật xây dựng các dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cấp Trung ương và địa phương; các quy định về đơn giá, định mức xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành;…

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu của các tỉnh, thành phố đã cùng nhau thảo luận sôi nổi và chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn trong quá trình triển khai các ứng dụng CNTT trong ngành TN&MT tại địa phương xoay quanh các vấn đề về nguồn nhân lực, năng lực quản lý về CNTT trong lĩnh vực TN&MT, các định hướng, chủ trương về định mức, đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu tại các địa phương… qua đó giúp các Bộ liên quan và các tỉnh, thành phố nắm bắt được các nhu cầu, các khó khăn vướng mắc để đề ra giải pháp giúp việc triển khai ứng dụng CNTT tại đơn vị mình thuận lợi hơn.

Đức Huy

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 21 Tháng 2 2012 15:18 )