Hội thảo kỹ thuật “Xây dựng hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ”

Thứ hai, 20 Tháng 2 2012 09:15 Quản trị Khánh Hòa
In

Hội thảo kỹ thuật “Xây dựng hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ”

Ngày 20/12/2011 tại thành phố Nha Trang, Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường - Tổng Cục Môi trường phối hợp với Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam - Cục Công nghệ thông tin đã tổ chức Hội thảo kỹ thuật “Xây dựng hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ”. Tham dự hội thảo có đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường, Trung tâm quan trắc và Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện Sở TN&MT các tỉnh, thành phố ven biển. Ông Nguyễn Hòa Bình, Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường chủ trì hội thảo.

Hội thảo nhằm mục đích chia sẻ, thảo luận các nội dung: Khung và cấu trúc cơ sở dữ liệu (CSDL) tổng hợp đới bờ vùng Bắc Trung Bộ - duyên hải Trung Bộ; các kết quả điều tra khảo sát thực địa để cập nhật CSDL vào hệ thống, qua đó tổng hợp và chia sẻ thông tin phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ giữa các tỉnh, thành phố trong vùng; vấn đề đầu tư trang thiết bị phần cứng, phần mềm và đào tạo nhân lực để vận hành, sử dụng được hệ thống CSDL phục vụ công tác quản lý tổng hợp đới bờ của địa phương và Trung ương (Tổng Cục Môi trường, 14 Sở TN&MT các tỉnh/thành phố ven biển).

Toàn cảnh Hội thảo

Đơn vị thi công xây dựng hệ thống đã giới thiệu và trình diễn Hệ thống thông tin phục vụ cho quản lý tổng hợp đới bờ gồm phần mềm cập nhật CSDL quản lý tổng hợp đới bờ và Website công bố, chia sẻ thông tin tổng hợp đới bờ để các địa phương góp ý chỉnh sửa.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án, đại diện Sở TN&MT các tỉnh, thành phố đã thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến cho hệ thống thông tin tổng hợp đới bờ thêm hoàn thiện và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

Trọng Tuệ

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 21 Tháng 2 2012 15:17 )