Thực hiện công tác đo đạc và bản đồ đối với dự án VLAP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thứ hai, 20 Tháng 2 2012 13:46 Quản trị Khánh Hòa
In
Qua kiểm tra tình hình thực hiện các gói thầu đang triển khai Dự án VLAP tại Thành phố Nha Trang, Tp Cam Ranh, Huyện Vạn Ninh, H. Cam Lâm, H. Khánh Sơn và H. Khánh Vĩnh, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy một số người dân đã phản ánh cán bộ đo đạc gây phiền hà cho người dân, đặc biệt là công tác đo đạc nhà và công trình gắn liền với đất. Để khắc phục tình trạng này, đồng thời để người dân cũng như các tổ chức có thêm thông tin khi tham gia Dự án VLAP, bài viết sau đây tóm tắt một số nội dung chính về dự án VLAP và phạm vi tổ chức thực hiện dự án này.

Nội dung chính của Dự án VLAP

Dự án VLAP là tên gọi tắt của Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam. Dự án VLAP sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới, được triển khai tại Bộ Tài nguyên và Môi trường và 9 tỉnh, thành phố trong đó có Khánh Hòa. Dự án chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/9/2008, ngày Hiệp định tài trợ Dự án chính thức có hiệu lực.

Tại Khánh Hòa, Dự án VLAP được triển khai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ngoại trừ Thị xã Ninh Hoà, H. Diên Khánh và H. Trường Sa. Đơn vị thực hiện và địa bàn cụ thể như sau:

Stt

Tên huyện

Nhà thầu

Gói thầu

1

TP. Cam Ranh

Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường

KH-T-003.2 : xã Cam Thịnh Tây, xã Cam Thịnh Đông, xã Cam Lập, xã Cam Bình, P. Cam Phúc Nam, P. Cam Phú, P. Cam Thuận và P. Cam Linh.

2

H. Cam Lâm

Liên danh Bình Nguyên - Hà Thành

- KH-T-005: xã Suối Tân, Cam Hoà, Cam Hải Tây, TT. Cam Đức, Suối Cát, Cam Tân và xã Sơn Tân.

- KH-T-006: xã Cam An Bắc, Cam An Nam, Cam Hiệp Bắc, Cam Thành Bắc, Cam Hải Đông, Cam Hiệp Nam và Cam Phước Tây.

3

TP. Nha Trang

- Công ty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm

- Liên danh Bình Nguyên - Hà Thành

- KH-T-010.1: xã Phước Đồng, xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lương, Phường Tân Lập, P. Lộc Thọ, P. Vĩnh Trường, P. Phước Tiến, P. Phước Hòa, P. Vĩnh Nguyên.

- KH-T-010.2 : P. Phương sài, xã Vĩnh Ngọc, P. Phương Sơn, P. Phước Tân, xã Vĩnh Hiệp, P. Ngọc Hiệp, P. Phước Long, P. Phước Hải.

- KH-T-010.3: xã Vĩnh Trung, xã Vĩnh Thái, P. Vĩnh Phước, P. Vĩnh Hòa, P. Vĩnh Hải, P. Vĩnh Thọ, P. Vạn Thạnh, P. Vạn Thắng, P. Xương Huân.

4

H. Khánh Sơn

Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường

- KH-T-11.4: xã Thành Sơn, Sơn Lâm, Sơn Hiệp, Sơn Trung, Sơn Bình, Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam.

5

H. Khánh Vĩnh

Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường

- KH-T-034: xã Cầu Bà, Giang Ly, Khánh Bình, Khánh Đông, Khánh Hiệp, Khánh Nam, Khánh Phú, Khánh Thượng, Khánh Trung, Liên Sang, Sơn Thái, Khánh Thành, Sông Cầu.

6

H. Vạn Ninh

- Liên danh Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học và Trắc địa Bản đồ Bình Minh & Xí nghiệp Đo đạc Bản đồ Nông nghiệp I

- Liên danh Xí nghiệp Đo đạc Bản đồ Nông nghiệp I và Công ty Cổ phần Trắc địa địa chính số 9

- KH-T-010.4: Vạn Long, xã Vạn Khánh, xã Vạn Phú, xã Vạn Phước, xã Vạn Thắng và xã Vạn Bình.

- KH-T-010.5: xã Vạn Thọ, xã Vạn Hưng, xã Xuân Sơn, xã Đại Lãnh, xã Vạn Lương, xã Vạn Thạnh và thị trấn Vạn Giã.

Các thửa đất của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sẽ được Nhà thầu tiến hành đo vẽ hoặc đo chỉnh lý để tiến hành kê khai đăng ký đồng loạt phục vụ cho công tác cấp mới, cấp đổi GCN quyền sử dụng đất.

Một số thông tin cần biết khi tham gia Dự án VLAP

1. Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân không phải đóng một khoản lệ phí nào cho công tác đo vẽ thửa đất vì kinh phí này đã được Dự án VLAP tài trợ.

2. Việc đăng ký quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng là theo nhu cầu của người sử dụng đất, không bắt buộc người dân phải thực hiện; Dự án VLAP không bố trí kinh phí lập sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng, nếu có nhu cầu thì người sử dụng đất tự ký hợp đồng và tự thanh toán với đơn vị thi công đo đạc.

3. Khi người sử dụng đất yêu cầu (bằng văn bản) đo vẽ sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng, Nhà thầu cần kiểm tra các loại giấy tờ có liên quan, đối chiếu xem có phù hợp với quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nếu đủ điều kiện cấp GCN thì thủ tục thực hiện như sau: - Trường hợp không phải đo vẽ: Đối với các hộ gia đình, cá nhân đã được cấp GCNQSD đất trong đó đã đăng ký tài sản nhưng theo mẫu GCNQSD cũ thì không phải đo bổ sung tài sản gắn liền với đất, khi thực hiện cấp đổi GCN Nhà thầu sẽ ghi phần tài sản theo như GCN đã được cấp trước đây (quy định tại Điều 7 Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất); - Trường hợp phải đo vẽ: đo bổ sung tài gắn liền với đất được quy định tại Điều 9 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 01 kèm Thông tư này.

4. Thu phí đo đạc tài sản gắn liền với đất được quy định tại mục G của Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 08/6/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSD đất quy định như sau: - Đo đạc tài sản gắn liền với đất là nhà và các công trình xây dựng khác được tính bằng 70% mức trích đo thửa đất có diện tích tương ứng; - Đo đạc tài sản khác gắn liền với đất nhưng không phải là nhà và các công trình xây dựng khác được tính bằng 30% mức trích đo thửa đất có diện tích tương ứng.

5. Đơn vị Nhà thầu phải ký hợp đồng với chủ sử dụng đất, có biên lai thu tiền, xuất hóa đơn tài chính theo quy định của ngành thuế.

6. Trường hợp Nhà thầu thi công đo bổ sung tài sản gắn liền với đất không đúng quy định, dẫn đến người sử dụng không được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng thì Nhà thầu thi công phải hoàn trả lại kinh phí cho chủ sử dụng đất.

Để tránh trường hợp các đối tượng xấu lợi dụng việc thực hiện dự án để trục lợi, gây nhũng nhiễu cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tạo ấn tượng không tốt đối với dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản chấn chỉnh công tác đo đạc đối với các Nhà thầu và yêu cầu Ban quản lý Dự án VLAP Khánh Hòa thống nhất mẫu bảng tên để các Nhà thầu khi tác nghiệp phải đeo thẻ, thuận tiện trong việc giao tiếp với dân. Nhà thầu và các tổ chức có liên quan phải thực hiện đúng các quy định trong phạm vi, trách nhiệm của từng đơn vị và sớm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Mọi thông tin có thể liên hệ với Ban quản lý Dự án VLAP Khánh Hoà: Điện thoại 058.3828835; Địa chỉ số 35 đường Yết Kiêu, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang; Tên người liên hệ: Nguyễn Văn Phúc.

Huỳnh Công Hưng Chi cục QLĐĐ

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 21 Tháng 2 2012 15:09 )