Thông báo về việc chấm dứt việc sử dụng đất không đúng mục đích tại số 17 Biệt thự, phường Lộc thọ, TP Nha trang

Thứ sáu, 17 Tháng 6 2016 15:42 Quản trị Khánh Hòa
In

Thực hiện Công văn số 5290/UBND-XDNĐ ngày 13/8/2015 của UBND tinh về việc sử dụng đất của các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Khu đất tại số 17 Biệt thự, phường Lộc thọ, Tp Nha trang được UBND tỉnh giao cho Công Ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam thuê đất để xây dựng Trụ sở và Khách sạn Chi nhánh VOSCO Nha trang theo Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 29/5/2009.

Theo Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài chính chủ trì cùng phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra hiện trạng nhà đất để có ý kiến đối với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Tông Công ty Hàng  hải Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra ngày 10/4/2015 cho thấy, Công Ty vẫn chưa thực hiện Dự án xây dựng Trụ sở và Khách sạn Chi nhánh VOSCO Nha trang như mục đích thuê đất và tại khu đất này Công Ty đang cho Nhà Hàng Chopsticks thuê để hoạt động kinh doanh; kèm theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công Ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam chấm dứt việc cho thuê sử dụng không đúng mục đích trước ngày 30/9/2015.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công Ty chấm dứt việc sử dụng đất sai mục đích và đưa đất sử dụng vào đúng mục đích theo Quyết định tại khu đất số 17 Biệt thự, phường Lộc thọ, Tp Nha trang trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày 01/3/2016; Quá thời gian trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện việc kiểm tra và báo cáo về UBND tỉnh để làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.

Thanh Tùng